Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.05, godz. 13:41
kontakt
SHOPER

Komunikaty

04/07/22 20:20 Shoper S.A.: Rejestracja zmian w Statucie Spółki
30/06/22 23:24 Shoper S.A.: Podpisanie Umów Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym dla członków Zarządu oraz kluczowych pracowników lub współpracowników Spółki lub jej podmiotów zależnych lub współpracujących
21/06/22 14:21  brak uprawnień Trigon DM rozpoczął wydawanie rekomendacji dla Shopera od zalecenia "kupuj", cena docelowa 40 zł
14/06/22 15:12 Shoper S.A.: Podpisanie Umowy kredytowej z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
31/05/22 22:16 Shoper S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Shoper S.A.
22:04 Shoper S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej Shoper S.A.
21:55 Shoper S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Shoper S.A. w dniu 31 maja 2022 roku
21:54  brak uprawnień WZ Shopera przeznaczyło na dywidendę łącznie 20,3 mln zł
21:25 Shoper S.A.: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy
30/05/22 22:38 Shoper S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej Shoper S.A.
27/05/22 23:08 Shoper S.A.: Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki
26/05/22 09:40  brak uprawnień Shoper przejął kontrolny pakiet udziałów w agencji Sempire (opis)
09:20  brak uprawnień Shoper przejmie Sempire Europe
09:08 Shoper S.A.: Zawarcie umowy inwestycyjnej dotyczącej zakupu 100% udziałów w Sempire Europe sp. z o.o.
25/05/22 08:51  brak uprawnień Shoper ma przedwstępną umowę kupna Selium za 1,65 mln zł (opis)