Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.10, godz. 13:15
kontakt
MADMIND

Komunikaty

07/07/22 11:27 MADMIND STUDIO S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
01/07/22 16:15  brak uprawnień MADMIND STUDIO SA (6/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 r.
30/06/22 17:32 MADMIND STUDIO S.A.: Sprzedaż gry "Succubus" na koniec czerwc 2022 roku
03/06/22 16:35 MADMIND STUDIO S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
15:50  brak uprawnień MADMIND STUDIO SA (5/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Madmind Studio S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
30/05/22 16:17  brak uprawnień MADMIND STUDIO SA (4/2022) Zmiana w Radzie Nadzorczej Madmind Studio S.A.
13/05/22 17:05  brak uprawnień MADMIND STUDIO SA (3/2022) Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2022 roku
31/03/22 17:00 MADMIND STUDIO S.A.: Nabycie praw autorskich do gry oraz zawarcie listu intencyjnego.
21/03/22 23:23  brak uprawnień MADMIND STUDIO SA (2/2022) Raport roczny za rok 2021
15/03/22 12:42 MADMIND STUDIO S.A.: Rezygnacja osoby nadzorującej
09/03/22 13:05 MADMIND STUDIO S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
03/03/22 17:07 MADMIND STUDIO S.A.: Raport sprzedażowy dotyczący gry Succubus.
04/02/22 12:35 MADMIND STUDIO S.A.: Temat: Zapowiedź nowej gry na platformę VR oraz utworzenie wewnętrznego zespołu VR
12:34 MADMIND STUDIO S.A.: Temat: Zapowiedź nowej gry na platformę VR oraz utworzenie wewnętrznego zespołu VR
28/01/22 17:13  brak uprawnień MADMIND STUDIO SA (1/2022) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku