Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.29, godz. 13:18
kontakt
IMMGAMES

Komunikaty

14/11/22 19:22  brak uprawnień IMMERSION GAMES SA (8/2022) Publikacja raportu finansowego za III kwartał 2022 r.
09:03 IMMERSION GAMES S.A.: Zawarcie istotnej umowy
16/08/22 18:49  brak uprawnień IMMERSION GAMES SA (7/2022) Publikacja raportu finansowego za II kwartał 2022 r.
29/06/22 22:32 IMMERSION GAMES S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Immersion Games S.A. w dniu 29 czerwca 2022 r.
22:28 IMMERSION GAMES S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. w dniu 29 czerwca 2022 r.
22:19  brak uprawnień IMMERSION GAMES SA (6/2022) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. w dniu 29 czerwca 2022 r.
08/06/22 21:20 IMMERSION GAMES S.A.: Premiera Disc Ninja na platformie Pico Digital Store.
06/06/22 12:01  brak uprawnień IMMERSION GAMES SA (5/2022) Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej
02/06/22 16:02  brak uprawnień IMMERSION GAMES SA (4/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Immersion Games S.A.
15:55 IMMERSION GAMES S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Immersion Games S.A.
16/05/22 17:30  brak uprawnień IMMERSION GAMES SA (3/2022) Publikacja raportu finansowego za I kwartał 2022 r.
28/03/22 13:30 IMMERSION GAMES S.A.: Zbycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
13:19 IMMERSION GAMES S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów
21/03/22 21:53  brak uprawnień IMMERSION GAMES SA (2/2022) Publikacja rocznego raportu za rok 2021 r.
15:55 IMMERSION GAMES S.A.: Informacja o dokonaniu odpisu z tytułu utraty wartości aktywów