Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.26, godz. 12:37
kontakt
LMGAMES

Komunikaty

25/11/22 21:47  brak uprawnień LIVE MOTION GAMES SA (15/2022) Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
23/11/22 19:35 LIVE MOTION GAMES S.A.: Korekta raportu ESPI nr 12/2022 z dnia 22 listopada 2022 r.
22/11/22 21:12 LIVE MOTION GAMES S.A.: Podpisanie listu intencyjnego na finansowanie
10/11/22 22:10  brak uprawnień LIVE MOTION GAMES SA (14/2022) Raport okresowy Spółki za III kwartał 2022 r.
02/11/22 19:58 LIVE MOTION GAMES S.A.: Zawarcie umowy na portowanie gry pt. Builder Simulator
03/10/22 21:02  brak uprawnień LIVE MOTION GAMES SA (13/2022) Zmiany w składzie Zarządu Spółki
11/08/22 16:52  brak uprawnień LIVE MOTION GAMES SA (12/2022) Korekta raportu okresowego Spółki za II kwartał 2022 roku
10/08/22 22:42  brak uprawnień LIVE MOTION GAMES SA (11/2022) Raport okresowy Spółki za II kwartał 2022 r.
08/08/22 20:42 LIVE MOTION GAMES S.A.: Pełen zwrot kosztów produkcji gry pt. Builder Simulator w wersji na PC
03/08/22 19:02 LIVE MOTION GAMES S.A.: Podpisanie umowy z PlayWay SA na produkcję nowej gry
01/08/22 17:48 LIVE MOTION GAMES S.A.: Podpisanie umowy wydawniczej z Frozen Way SA na produkcję nowej gry
30/06/22 22:43 LIVE MOTION GAMES S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym WalnymZgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2022 r.
28/06/22 17:12  brak uprawnień LIVE MOTION GAMES SA (10/2022) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki
17:09  brak uprawnień LIVE MOTION GAMES SA (9/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Live Motion Games S.A.
27/06/22 17:25  brak uprawnień LIVE MOTION GAMES SA (8/2022) Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej