Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.29, godz. 12:32
kontakt
GAMIVO

Komunikaty

01/06/22 10:12  brak uprawnień GAMIVO SA (5/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2022r.
10:03 GAMIVO S.A.: Korekta raportu nr 8/2022 z dnia 1.06.2022 r.
09:33 GAMIVO S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2022r.
24/05/22 08:36 GAMIVO S.A.: Ponad 4 mln użytkowników GAMIVO.com
20/05/22 15:20 GAMIVO S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach
09:42 GAMIVO S.A.: Zawiadomienie o transakcjach zrealizowanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze GAMIVO S.A.
16/05/22 08:12  brak uprawnień GAMIVO SA (4/2022) Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2022 r.
25/04/22 13:28  brak uprawnień Trigon DM obniżył rekomendację Gamivo do "trzymaj"
13/04/22 15:45 GAMIVO S.A.: Zawiadomienie o transakcjach zrealizowanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze oraz osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze GAMIVO S.A.
01/04/22 08:21 GAMIVO S.A.: Zawiadomienia o transakcjach zrealizowanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze GAMIVO S.A.
21/03/22 08:05  brak uprawnień GAMIVO SA (3/2022) Jednostkowy raport roczny GAMIVO S.A za rok obrotowy 2021
08:00  brak uprawnień GAMIVO SA (2/2022) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej GAMIVO za rok obrotowy 2021
12/01/22 17:47 GAMIVO S.A.: Podpisanie aneksu do umowy pożyczki z dnia 28 października 2020 roku
09:29  brak uprawnień GAMIVO SA (1/2022) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2022
03/01/22 20:30 GAMIVO S.A.: Zawiadomienia o transakcjach zrealizowanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze oraz osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze GAMIVO S.A.