Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 05:45
kontakt
TENDERHUT

Komunikaty

01/07/22 16:22 TENDERHUT S.A.: Przegląd opcji strategicznych spółki zależnej Holo4Med S.A.
15/06/22 17:03 TENDERHUT S.A.: Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w maju 2022 roku oraz szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w okresie styczeń - maj 2022 roku
26/05/22 16:41  brak uprawnień TENDERHUT SA (15/2022) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian treści Statutu Spółki
25/05/22 11:05 TENDERHUT S.A.: Informacja o otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
16/05/22 22:44  brak uprawnień TENDERHUT SA (14/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2022 roku
15/05/22 10:17 TENDERHUT S.A.: Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w kwietniu 2022 roku oraz szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w okresie styczeń - kwiecień 2022 roku
10/05/22 16:51  brak uprawnień TENDERHUT SA (13/2022) Podsumowanie subskrypcji akcji serii G1
06/05/22 13:01 TENDERHUT S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
12:49 TENDERHUT S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o transakcji osoby zobowiązanej
29/04/22 18:41  brak uprawnień TENDERHUT SA (12/2022) Złożenie wniosku o zatwierdzenie prospektu do Komisji Nadzoru Finansowego
17:16 TENDERHUT S.A.: Podpisanie umów w sprawie nabycia udziałów spółki Kiss Digital sp. z o.o.
28/04/22 15:26 TENDERHUT S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
26/04/22 17:12  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D1 spółki TENDERHUT S.A.
22/04/22 12:48  brak uprawnień TENDERHUT SA (11/2022) Podjęcie przez Zarząd Emitenta decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z informacją o zamierzonej zmianie Statutu Emitenta
12:40  brak uprawnień TENDERHUT SA (10/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta