Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.24, godz. 21:13
kontakt
TENDERHUT

Komunikaty

15/02/24 19:13 TENDERHUT S.A.: Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w styczniu 2024 roku
13/02/24 17:10 TENDERHUT S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F2 Emitenta do obrotu giełdowego oraz asymilacja akcji
12/02/24 19:12  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F2 spółki TENDERHUT S.A.
26/01/24 18:03 TENDERHUT S.A.: Informacja o otrzymaniu powiadomienia o transakcji osoby zobowiązanej
17:53 TENDERHUT S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku
15/01/24 19:07 TENDERHUT S.A.: Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w grudniu 2023 roku oraz szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w okresie styczeń - grudzień 2023 rok
12/01/24 17:29 TENDERHUT S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz mieli co najmniej 5% głosów
17:20 TENDERHUT S.A.: Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 11 stycznia 2024 r. - korekta numeracji
13:47 TENDERHUT S.A.: Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 11 stycznia 2024 r.
29/12/23 13:34 TENDERHUT S.A.: Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały objętej porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 11 stycznia 2024 r.
27/12/23 11:00 TENDERHUT S.A.: Informacja o rejestracji akcji serii F2 w KDPW
20/12/23 17:50 TENDERHUT S.A.: Informacja o otrzymaniu powiadomienia o transakcji osoby zobowiązanej
15/12/23 19:42 TENDERHUT S.A.: Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w listopadzie 2023 roku oraz szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w okresie styczeń - listopad 2023 rok
12:31 TENDERHUT S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 11.01.2024 r.
22/11/23 17:53 TENDERHUT S.A.: TENDERHUT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego