Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.16, godz. 01:00
kontakt
GENOMTEC

Komunikaty

14/06/24 18:22  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii O spółki GENOMTEC S.A.
11/06/24 15:24 GENOMTEC S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Genomtec S.A.
29/05/24 18:04 GENOMTEC S.A.: GENOMTEC S.A. formularz raportu kwartalnego
15:59 GENOMTEC S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Genomtec S.A. na dzień 25 czerwca 2024 roku
16/05/24 14:13 GENOMTEC S.A.: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
06/05/24 17:51 GENOMTEC S.A.: Podsumowanie subskrypcji akcji serii O
26/04/24 21:35 GENOMTEC S.A.: Powiadomienie o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki
25/04/24 19:31 GENOMTEC S.A.: Uzupełnienie informacji nt. nowego Członka Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A.
18:27 GENOMTEC S.A.: GENOMTEC S.A.
23/04/24 17:20  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki GENOMTEC S.A.
22/04/24 17:00 GENOMTEC S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Genomtec S.A. w dniu 22 kwietnia 2024 r
16:01 GENOMTEC S.A.: Zmiany w Radzie Nadzorczej GENOMTEC S.A.
15:59  brak uprawnień NWZ Genomtec zdecydowało o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji
15:28 GENOMTEC S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Genomtec S.A. w dniu 22 kwietnia 2024 r.
26/03/24 18:40  brak uprawnień Genomtec pozyska ponad 10 mln zł na przyspieszenie rozwoju projektu onkologicznego