Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.22, godz. 09:53
kontakt
GENOMTEC

Komunikaty

19/09/23 17:20  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki GENOMTEC S.A.
18/09/23 10:05  brak uprawnień GENOMTEC SA (2/2023) Genomtec Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
23/08/23 19:34 GENOMTEC S.A.: Wydanie dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
11/08/23 17:54 GENOMTEC S.A.: Nowa kadencja Zarządu GENOMTEC S.A.
06/08/23 23:07 GENOMTEC S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Genomtec S.A.
27/07/23 23:04 GENOMTEC S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Genomtec S.A.
03/07/23 12:03 GENOMTEC S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Genomtec S.A.
27/06/23 19:42 GENOMTEC S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. powołanej na nową kadencję
19:30 GENOMTEC S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Genomtec S.A. w dniu 27 czerwca 2023 r.
19:23 GENOMTEC S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Genomtec S.A.
26/06/23 17:09 GENOMTEC S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Genomtec S.A.
22/06/23 11:37 GENOMTEC S.A.: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
14/06/23 17:21  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii M spółki GENOMTEC S.A.
01/06/23 17:12 GENOMTEC S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej w ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Genomtec S.A
16:58 GENOMTEC S.A.: Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii N oraz zawarcie umowy objęcia akcji serii N