Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.27, godz. 14:17
kontakt
ANSWEAR

Komunikaty

16/06/22 00:15 ANSWEAR.COM S.A.: Zawarcie aneksu do Umowy ramowej nr 11/010/17/Z/PX z mBank SA
09/06/22 19:40 ANSWEAR.COM S.A.: Korekta omyłki w raporcie bieżącym nr 11/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r.
08/06/22 17:32 ANSWEAR.COM S.A.: Akcjonariusz posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Answear.com S.A. w dniu 8 czerwca 2022 r.
17:26 ANSWEAR.COM S.A.: Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 8 czerwca 2022 r.
01/06/22 09:35  brak uprawnień Answear rozpoczyna działalność w Słowenii
18/05/22 17:17  brak uprawnień Wyniki Answear w I kw. 2022 roku vs. konsensus PAP (tabela)
17:06 ANSWEAR.COM S.A.: ANSWEAR.COM S.A. formularz raportu kwartalnego
16/05/22 17:04  brak uprawnień Answear wznawia sprzedaż na Ukrainie; w '22 spodziewa się niższego tempa wzrostu przychodów (wywiad)
17:03  brak uprawnień Answear wznawia sprzedaż na rynku ukraińskim
16:57 ANSWEAR.COM S.A.: Przywrócenie sprzedaży Answear.com SA w Ukrainie
12/05/22 22:24 ANSWEAR.COM S.A.: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
22:02 ANSWEAR.COM S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 8 czerwca 2022 roku
14/04/22 18:43 ANSWEAR.COM S.A.: Zawarcie aneksu do umowy najmu powierzchni magazynowej w Kokotowie
05/04/22 19:01  brak uprawnień Answear zwiększył w I kw. przychody wg MSSF o 42 proc. rdr, do 175 mln zł
18:40 ANSWEAR.COM S.A.: Wstępne wybrane dane dotyczące sprzedaży Answear.com SA za I kwartał 2022 r.