Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.03, godz. 13:43
kontakt
SIMTERACT

Komunikaty

12/11/21 10:20  brak uprawnień SIMTERACT SA (13/2021) Raport kwartalny za III kwartał 2021 r.
10/08/21 09:30  brak uprawnień SIMTERACT SA (12/2021) Raport kwartalny za II kwartał 2021 r.
05/08/21 11:02 SIMTERACT S.A.: Data premiery gry Train Life: A Railway Simulator w trybie wczesnego dostępu
30/06/21 12:30  brak uprawnień SIMTERACT SA (11/2021) Treść uchwał podjętych w dniu 29 czerwca 2021 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
12:23 SIMTERACT S.A.: Wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu
12:15  brak uprawnień SIMTERACT SA (10/2021) Treść uchwał podjętych w dniu 29 czerwca 2021 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
16/06/21 07:12 SIMTERACT S.A.: Temat Zawarcie przez Emitenta aneksu do umowy dot. produkcji gry Train Life: A Railway Simulator
31/05/21 17:14 SIMTERACT S.A.: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SIMTERACT S.A. NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2021 R.
16:46  brak uprawnień SIMTERACT SA (9/2021) OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SIMTERACT S.A. NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2021 R.
28/05/21 17:37  brak uprawnień SIMTERACT SA (8/2021) Raport roczny Simteract S.A. za rok 2020
18/05/21 09:25  brak uprawnień SIMTERACT SA (7/2021) Powołanie członka Rady Nadzorczej Simteract S.A.
17/05/21 16:20  brak uprawnień SIMTERACT SA (6/2021) Rezygnacja Pana Łukasza Pleśniarowicza z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Simteract S.A.
11/05/21 16:51  brak uprawnień SIMTERACT SA (5/2021) Raport kwartalny za I kwartał 2021 r.
18/03/21 18:38 SIMTERACT S.A.: Ujawnienie informacji o realizowanej produkcji gry Train Life
17/03/21 18:47  brak uprawnień GPW Benchmark: lista uczestników indeksu NCIndex zostanie uzupełniona o pakiet akcji spółki SIMTERAC