Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.14, godz. 09:00
kontakt
PCFGROUP

Komunikaty

04/07/22 09:08  brak uprawnień Dodatek do gry Outriders raczej rozczarowujący, akcje PCF Group mogą lekko spadać (opinia)
30/06/22 19:09 HASH(0x1f176f8): Nabycie przez Square Enix Limited prawa do objęcia akcji PCF Group S.A.
29/06/22 17:54  brak uprawnień PCF GROUP SA (2/2022) PCF Group Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
28/06/22 21:24  brak uprawnień Akcjonariusze PCF Group za wypłatą 0,27 zł dywidendy na akcję
21:17 HASH(0x255dd78): Powołanie członków Rady Nadzorczej PCF Group S.A.
21:16 HASH(0x2297438): Odstąpienie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. w dniu 28 czerwca 2022 r. od rozpatrzenia punktów planowanego porządku obrad
21:13 HASH(0x25e0c28): Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCF Group S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2021
21:12 HASH(0x25e61a0): Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PCF Group S.A. w dniu 28 czerwca 2022 r.
21:10 HASH(0x25c97c8): Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. w dniu 28 czerwca 2022 r.
01/06/22 20:09  brak uprawnień Zarząd PCF Group rekomenduje wypłatę 0,27 zł dywidendy na akcję
19:58 HASH(0x1ac07a8): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCF Group S.A.
19:52 HASH(0x1ab69a0): Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2021 rok
31/05/22 21:22 HASH(0x23d9740): Rezygnacje członków Rady Nadzorczej oraz Prezesa Zarządu PCF Group S.A. z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za rok obrotowy 2021 oraz powołania na nową kadencję
14:48  brak uprawnień PCF Group nadal rozmawia o fuzjach i przejęciach, może to potrwać dłużej niż zwykle
30/05/22 20:03  brak uprawnień Wyniki PCF Group w I kw. 2022 roku vs. konsensus PAP (tabela)