Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.27, godz. 07:40
kontakt
PCFGROUP

Komunikaty

22/09/23 09:12  brak uprawnień Negocjacje dot. zawarcia przez PCF Group umowy produkcji gry na platformy VR wstrzymane
09:01 PCF GROUP S.A.: Wstrzymanie negocjacji umowy produkcyjnej
21/09/23 20:27  brak uprawnień PCF Group miał w II kw. 8,8 mln zł straty netto j.d., konsensus zakładał 2,6 mln zł straty
19:44 PCF GROUP S.A.: PCF GROUP S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
11/09/23 15:22 PCF GROUP S.A.: Komunikat KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii G
07/09/23 17:51  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki PCF GROUP S.A.
17:28 PCF GROUP S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji zwykłych na okaziciela serii G
17:24 PCF GROUP S.A.: Warunkowa rejestracja w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii G
01/09/23 10:34 PCF GROUP S.A.: Zmiana udziału stron porozumienia w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów
10:30 PCF GROUP S.A.: Zmiana udziału Sebastiana Wojciechowskiego w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów
30/08/23 17:55  brak uprawnień Nationale-Nederlanden OFE ma ponad 5 proc. w PCF Group
17:31 PCF GROUP S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
28/08/23 12:39 PCF GROUP S.A.: Zakończenie subskrypcji akcji serii G PCF Group S.A.
12:29 PCF GROUP S.A.: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu PCF Group S.A.
22/08/23 22:51  brak uprawnień CD Projekt i CI Games zaprezentowały swoje gry podczas otwarcia targów gamescom