Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.03, godz. 12:43
kontakt
KOOL2PLAY

Komunikaty

18/11/21 14:45  brak uprawnień KOOL2PLAY SA (20/2021) Zawarcie umowy o wprowadzenie akcji serii E i F Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu
15/11/21 10:02 KOOL2PLAY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 10 listopada 2021 r.
09:48  brak uprawnień KOOL2PLAY SA (19/2021) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
09:42  brak uprawnień KOOL2PLAY SA (18/2021) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 listopada 2021 roku
12/11/21 17:20  brak uprawnień KOOL2PLAY SA (17/2021) Raport okresowy za III kwartał 2021 roku
08/11/21 18:11  brak uprawnień Kool2Play chce wyemitować do 150 tys. akcji
17:54  brak uprawnień KOOL2PLAY SA (16/2021) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 6 grudnia 2021 r
17:53 KOOL2PLAY S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 6 grudnia 2021 roku
03/11/21 10:41 KOOL2PLAY S.A.: Aktualizacja planów wydawniczych Emitenta oraz zmiana terminu premiery gry "Uragun"
22/10/21 13:05  brak uprawnień KOOL2PLAY SA (15/2021) Informacja o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego
14/10/21 17:36  brak uprawnień KOOL2PLAY SA (14/2021) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 listopada 2021 r.
17:34 KOOL2PLAY S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 listopada 2021 roku
17:30  brak uprawnień KOOL2PLAY SA (13/2021) Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 października 2021 r.
17:16 KOOL2PLAY S.A.: Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 października 2021 r.
04/10/21 11:40 KOOL2PLAY S.A.: Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Kool2Play S.A. ze spółką zależną, tj. Buzzrounds sp. z o.o.