Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.24, godz. 13:48
kontakt
SWALLET

Komunikaty

14/02/24 13:37  brak uprawnień SKINWALLET SA (5/2024) Raport okresowy za IV kwartał 2023
08/02/24 15:17  brak uprawnień SKINWALLET SA (4/2024) Podpisanie umowy z biegłym rewidentem
15:13  brak uprawnień Zarząd NBP podjął decyzję o zwiększeniu rezerw w złocie do 20 proc. całości - prezes NBP
30/01/24 13:02  brak uprawnień SKINWALLET SA (3/2024) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
26/01/24 18:46  brak uprawnień SKINWALLET SA (2/2024) Przydział akcji serii F i informacje podsumowujące subskrypcję
15/01/24 17:29 SKINWALLET S.A.: Zawarcie umów objęcia akcji oraz umów aportowych
08/01/24 14:16 SKINWALLET S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
14:10  brak uprawnień SKINWALLET SA (1/2024) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 8 stycznia 2024 r.
12/12/23 15:17 SKINWALLET S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 8 stycznia 2024 r.
15:03  brak uprawnień SKINWALLET SA (20/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 8 stycznia 2024 r.
11/12/23 16:20  brak uprawnień SKINWALLET SA (19/2023) Zmiana adresu strony internetowej oraz adresu email
14/11/23 17:10  brak uprawnień SKINWALLET SA (18/2023) Raport okresowy za III kwartał 2023 roku
06/11/23 23:09 SKINWALLET S.A.: Otrzymanie zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
30/10/23 17:16 SKINWALLET S.A.: Zakończenie przeglądu opcji strategicznych oraz zawarcie listu intencyjnego
22/10/23 21:28 SKINWALLET S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach osób zobowiązanych