Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 14:10
kontakt
GENXONE

Komunikaty

14/06/22 16:27 GENXONE S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach osoby zobowiązanej
07/06/22 14:23  brak uprawnień genXone wypłaci 1 zł dywidendy na akcję
14:09  brak uprawnień GENXONE SA (19/2022) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy
06/06/22 16:35 GENXONE S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
16:20  brak uprawnień GENXONE SA (18/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 czerwca 2022 r.
02/06/22 13:07 GENXONE S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach osoby zobowiązanej
13:02 GENXONE S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
01/06/22 15:10  brak uprawnień GENXONE SA (17/2022) Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki
13/05/22 14:20  brak uprawnień GENXONE SA (16/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 roku
10/05/22 19:49  brak uprawnień GENXONE SA (15/2022) Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki
06/05/22 15:42 GENXONE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki genXone S.A. na dzień6 czerwca 2022 roku
15:34  brak uprawnień GENXONE SA (14/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki genXone S.A. na dzień 6 czerwca 2022 roku
05/05/22 16:10 GENXONE S.A.: Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021
28/04/22 16:25  brak uprawnień GENXONE SA (13/2022) Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2021 r. (EBI nr 5/2022)
15:51  brak uprawnień GENXONE SA (12/2022) Raport roczny za rok 2021