Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.24, godz. 04:54
kontakt
STARWARD

Komunikaty

19/09/23 12:48  brak uprawnień Starward Industries planuje kolejne gry w uniwersum "Niezwyciężonego"
18/09/23 17:16  brak uprawnień STARWARD INDUSTRIES SA (18/2023) Rezygnacja Członka Zarządu Starward Industries S.A.
12/09/23 13:48  brak uprawnień Starward chce przenieść akcje na GPW do 6 listopada, bez emisji
07:18  brak uprawnień KNF zatwierdził prospekt Starward Industries zw. z planami przeniesienia notowań spółki na rynek regulowany GPW
11/09/23 22:00 STARWARD INDUSTRIES S.A.: Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu Starward Industries S.A.
08/09/23 22:28 STARWARD INDUSTRIES S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Starward Industries S.A.
22:26  brak uprawnień STARWARD INDUSTRIES SA (17/2023) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Starward Industries S.A.
21/08/23 16:05  brak uprawnień Premiera gry "The Invincible" ustalona na 6 listopada 2023 r. - 11 bit studios
15:59 STARWARD INDUSTRIES S.A.: Ustalenie daty premiery i ceny gry "The Invincible"
16/08/23 17:35 STARWARD INDUSTRIES S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
11/08/23 18:01 STARWARD INDUSTRIES S.A.: Zawarcie umowy lock-up przez Prezesa Zarządu Emitenta
17:52 STARWARD INDUSTRIES S.A.: Zawarcie porozumienia w sprawie rozporządzenia akcjami, zawarcie umów sprzedaży akcji przez współpracownika na rzecz innych współpracowników
09/08/23 17:15  brak uprawnień STARWARD INDUSTRIES SA (16/2023) Raport okresowy Starward Industries S.A. za II kwartał 2023 r.
08/08/23 17:37 STARWARD INDUSTRIES S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
07/08/23 22:02  brak uprawnień STARWARD INDUSTRIES SA (15/2023) Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2023 r.