Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.10, godz. 11:39
kontakt
ATOMJELLY

Komunikaty

14/11/23 14:19  brak uprawnień ATOMIC JELLY SA (7/2023) Raport kwartalny za III kwartał 2023 roku
02/09/23 08:31  brak uprawnień wt - Przychody ze sprzedaży nowej gry Atomic Jelly pokryły 36,53 proc
01/09/23 22:34  brak uprawnień Przychody ze sprzedaży nowej gry Atomic Jelly pokryły 36,53 proc. kosztów produkcji
21:47 ATOMIC JELLY S.A.: Raport sprzedażowy gry Space Mechanic Simulator
14/08/23 10:38  brak uprawnień ATOMIC JELLY SA (6/2023) Raport kwartalny za II kwartał 2023 roku
08/08/23 22:24 ATOMIC JELLY S.A.: Zwrot podatku od towarów i usług
21/07/23 10:37 ATOMIC JELLY S.A.: zawarcie przez Emitenta umowy pożyczki
17/07/23 11:57 ATOMIC JELLY S.A.: Zmiana daty premiery Space Mechanic Simulator
04/07/23 12:17 ATOMIC JELLY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na 03.07.2023 roku
12:04  brak uprawnień ATOMIC JELLY SA (5/2023) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 03.07.2023 roku
05/06/23 17:59 ATOMIC JELLY S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 03.07.2023 roku
17:54  brak uprawnień ATOMIC JELLY SA (4/2023) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 03.07.2023 roku
16/05/23 19:06 ATOMIC JELLY S.A.: Zmiana daty premiery Space Mechanic Simulator
23/03/23 10:57 ATOMIC JELLY S.A.: Wyjaśnienia do zawartych w sprawozdaniu finansowym odpisów aktualizujących wartość zapasów
22/03/23 14:24  brak uprawnień Spółka Atomic Jelly wyda grę "Space Mechanic Simulator" 31 V