Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.06, godz. 16:51
kontakt
POLYSLASH

Komunikaty

10/11/21 17:21  brak uprawnień POLYSLASH SA (16/2021) POLYSLASH: Raport okresowy Spółki za III kwartał 2021 r.
06/10/21 17:00 POLYSLASH S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym WalnymZgromadzeniu w dniu 30 września 2021 roku.
30/09/21 18:56  brak uprawnień POLYSLASH SA (15/2021) Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej
18:46  brak uprawnień POLYSLASH SA (14/2021) Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 30 września 2021 roku.
02/09/21 18:01  brak uprawnień POLYSLASH SA (13/2021) Korekta ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polyslash S.A. wraz z projektami uchwał
16:44 POLYSLASH S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polyslash S.A. wraz z projektami uchwał
16:16  brak uprawnień POLYSLASH SA (12/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polyslash S.A. wraz z projektami uchwał
30/08/21 12:10 POLYSLASH S.A.: Ustalenie daty premiery gry Mech Mechanic Simulator w wersji na konsole Xbox One oraz Xbox Series
27/08/21 21:08 POLYSLASH S.A.: Informacja w zakresie zawartych umów typu lock-up
20:50  brak uprawnień POLYSLASH SA (11/2021) Zmiany w składzie Zarządu Spółki
10/08/21 17:30  brak uprawnień POLYSLASH SA (10/2021) Raport okresowy Spółki za II kwartał 2021 r.
02/08/21 18:05  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki POLYSLASH S.A.
28/07/21 17:36  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki POLYSLASH S.A.
30/06/21 22:43 POLYSLASH S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2021 r.
22:38  brak uprawnień POLYSLASH SA (9/2021) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polyslash S.A.