Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.08, godz. 09:44
kontakt
POLYSLASH

Komunikaty

15/06/22 16:44  brak uprawnień POLYSLASH SA (11/2022) Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych
14:30 POLYSLASH S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 czerwca 2022 roku.
10/06/22 22:57  brak uprawnień POLYSLASH SA (10/2022) Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej
22:53  brak uprawnień POLYSLASH SA (9/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polyslash S.A
13/05/22 14:38 POLYSLASH S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polyslash S.A. wraz z projektami uchwał
14:20  brak uprawnień POLYSLASH SA (8/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polyslash S.A. wraz z projektami uchwał
11/05/22 19:09  brak uprawnień POLYSLASH SA (7/2022) POLYSLASH: Korekta raportu okresowego Spółki za I kwartał 2022 r.
17:36  brak uprawnień POLYSLASH SA (6/2022) POLYSLASH: Raport okresowy Spółki za I kwartał 2022 r.
28/03/22 20:47 POLYSLASH S.A.: Zawarcie znaczącej umowy współpracy z Space Boat Studios SA dot. gry Tribe: Primitive Builde
20:45 POLYSLASH S.A.: Zawarcie znaczącej umowy współpracy z Grande Games SA dot. produkcji gry The Neighborhood
20:42 POLYSLASH S.A.: Zawarcie znaczących umów współpracy dot. gry Poly Gangs
21/03/22 20:18  brak uprawnień POLYSLASH SA (5/2022) Raport roczny Spółki za 2021 rok obrotowy
14/03/22 11:47  brak uprawnień POLYSLASH SA (4/2022) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2021
10/03/22 19:55 POLYSLASH S.A.: Zawarcie umowy na produkcję gry
24/02/22 17:59 POLYSLASH S.A.: Zmniejszenie zaangażowania poniżej progu 33 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce Polyslash SA