Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.04, godz. 06:53
kontakt
GAMEOPS

Komunikaty

01/12/22 12:20 GAMES OPERATORS S.A.: Komunikat KDPW - rejestracja akcji serii E
30/11/22 10:04 GAMES OPERATORS S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji serii E
29/11/22 18:36 GAMES OPERATORS S.A.: GAMES OPERATORS S.A. formularz raportu kwartalnego
14:47  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki GAMES OPERATORS S.A.
15/11/22 17:07 GAMES OPERATORS S.A.: Warunkowa rejestracja akcji serii E Spółki w KDPW
02/10/22 23:23 GAMES OPERATORS S.A.: Informacja o zawarciu umowy na wykonanie i wydanie gry Blockbuster Inc. w wersji na PC
30/09/22 17:41 GAMES OPERATORS S.A.: GAMES OPERATORS S.A. formularz raportu półrocznego
10:46 GAMES OPERATORS S.A.: Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
29/09/22 18:57 GAMES OPERATORS S.A.: Postanowienia sądu rejestrowego dotyczące rejestracji zmiany Statutu Spółki w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz odmowy rejestracji zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
22/08/22 23:32 GAMES OPERATORS S.A.: Informacja o zawarciu umowy na wykonanie i wydanie gry Yet Another Fantasy Title (YAFT) w wersji na PC
01/08/22 23:42 GAMES OPERATORS S.A.: Informacja o zawarciu umowy znaczącej z Maximum Games
27/07/22 20:35  brak uprawnień Games Operators ma umowę z Plug In Digital na wydanie gry Medic: Pacific War na platformy PC
20:08 GAMES OPERATORS S.A.: Informacja o zawarciu umowy znaczącej z Plug In Digital
01/07/22 23:09  brak uprawnień Games Operators wyda na platformie Steam grę Pandemic Train
22:54 GAMES OPERATORS S.A.: Informacja o zawarciu umowy na wykonanie i wydanie gry Pandemic Train w wersji na PC