Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.03, godz. 15:23
kontakt
GAMEOPS

Komunikaty

29/11/21 17:08 GAMES OPERATORS S.A.: GAMES OPERATORS S.A. formularz raportu kwartalnego
19/11/21 20:42 GAMES OPERATORS S.A.: Popremierowy raport sprzedażowy dotyczący gry CountryBalls Heroes
28/10/21 18:36 GAMES OPERATORS S.A.: Informacja o zawarciu umowy dotyczącej stworzenia istotnej części gry Infection Free Zone
24/10/21 21:22 GAMES OPERATORS S.A.: Popremierowy raport sprzedażowy dotyczący gry Aquarium Designer
05/10/21 14:45 GAMES OPERATORS S.A.: Korekta raportu okresowego za półrocze roku obrotowego 2021
30/09/21 18:23 GAMES OPERATORS S.A.: GAMES OPERATORS S.A. formularz raportu półrocznego
15/09/21 18:18 GAMES OPERATORS S.A.: Informacja o dywidendzie
18:05 GAMES OPERATORS S.A.: Informacja o zawarciu umowy znaczącej z Humble Bundle Inc.
14/09/21 20:32 GAMES OPERATORS S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji serii D
17:17  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki GAMES OPERATORS S.A.
09/09/21 18:08 GAMES OPERATORS S.A.: Rejestracja zmiany Statutu Spółki w zakresie liczby akcji serii D (sprostowanie omyłki w KRS)
07/09/21 15:27 GAMES OPERATORS S.A.: Warunkowa rejestracja akcji serii D Spółki w KDPW
03/09/21 18:56  brak uprawnień Games Operators zwróciły się koszty wytworzenia i marketingu gry "Rustler"
18:41 GAMES OPERATORS S.A.: Popremierowy raport sprzedażowy dotyczący gry Rustler
27/08/21 18:31 GAMES OPERATORS S.A.: Rejestracja zmiany Statutu Spółki w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki