Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.23, godz. 01:13
kontakt
PYRAMID

Komunikaty

16/01/24 07:54  brak uprawnień PYRAMID GAMES SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku
15/12/23 23:44  brak uprawnień PYRAMID GAMES SA (15/2023) Rejestracja zmian w statucie Emitenta
10/11/23 20:20  brak uprawnień PYRAMID GAMES SA (14/2023) Raport okresowy Spółki za III kwartał 2023 r.
01/11/23 06:17  brak uprawnień PYRAMID GAMES SA (13/2023) Oświadczenie Zarządu w sprawie dookreślenia wysokości kapitału zakładowego
09/10/23 22:09 PYRAMID GAMES S.A.: Nabycie akcji w ramach programu motywacyjnego przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
11/09/23 17:39 PYRAMID GAMES S.A.: Zawiadomienie o przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce
06/09/23 18:47  brak uprawnień PYRAMID GAMES SA (12/2023) Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w związku z realizacją Programu Motywacyjnego
11/08/23 23:40  brak uprawnień PYRAMID GAMES SA (11/2023) Raport okresowy Spółki za II kwartał 2023 r.
07/07/23 20:25 PYRAMID GAMES S.A.: Informacja nt. oceny spełnienia odpowiednich warunków programu motywacyjnego
03/07/23 22:12  brak uprawnień PYRAMID GAMES SA (10/2023) Rejestracja zmian w statucie Emitenta
26/06/23 22:09 PYRAMID GAMES S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2023 roku
22:02  brak uprawnień PYRAMID GAMES SA (9/2023) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2023 r.
14/06/23 18:03  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki PYRAMID GAMES S.A.
30/05/23 18:32  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki PYRAMID GAMES S.A.
29/05/23 19:27 PYRAMID GAMES S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pyramid Games S.A. wraz z projektami uchwał