Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.09, godz. 18:06
kontakt
SPYROSOFT

Komunikaty

23/11/22 14:14  brak uprawnień Spyrosoft realizuje z naddatkiem cele ze strategii, krótkoterminowo perspektywy biznesowe są stabilne
08:20 SPYROSOFT S.A.: SPYROSOFT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
18/11/22 07:52 SPYROSOFT S.A.: Zawarcie umowy ramowej przez spółkę zależną
06/10/22 13:43  brak uprawnień GPW: sprawie wznowienia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki SPYROSOFT
04/10/22 17:35 SPYROSOFT S.A.: SPYROSOFT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
17:09 SPYROSOFT S.A.: Korekta raportu okresowego za I półrocze 2022 r.
12:48  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki SPYROSOFT
03/10/22 08:28 SPYROSOFT S.A.: SPYROSOFT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
08:26 SPYROSOFT S.A.: Korekta raportu okresowego za I półrocze 2022 r.
27/09/22 05:34 SPYROSOFT S.A.: SPYROSOFT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
26/09/22 18:21  brak uprawnień Spyrosoft rozważa notowanie na zagranicznej giełdzie
17:45 SPYROSOFT S.A.: Przyjęcie przez Zarząd Spółki programu zamiany akcji Spółki
17:38 SPYROSOFT S.A.: Zmiana statutu Spółki
28/07/22 16:36 SPYROSOFT S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o transakcji osoby zobowiązanej
23/06/22 18:17 SPYROSOFT S.A.: Zatwierdzenie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki