Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 18:17
kontakt
SELVITA

Komunikaty

17/08/22 10:41  brak uprawnień Warunki kredytu dla Ryvu Therapeutics korzystne; pożyczka zmniejsza ryzyko emisji w kolejnych kwartałach (opinia)
08:42  brak uprawnień Ryvu Therapeutics otrzyma od EBI ok. 100 mln zł wsparcia finansowego m.in. na rozwój RVU120 (opis)
08:35  brak uprawnień Ryvu Therapeutics spłaci pożyczkę z EBI przychodami z umów partneringowych; środki trafią na RVU120 i inne projekty (wywiad)
08:10  brak uprawnień Ryvu Therapeutics otrzyma od EBI ok. 100 mln zł wsparcia finansowego m.in. na rozwój RVU120
02/08/22 17:09 SELVITA S.A.: Otrzymanie istotnego zlecenia / Conclusion of a significant purchase order
15/07/22 10:48  brak uprawnień Trigon DM rekomenduje "kupuj" Ryvu Therapeutics, cena docelowa 63,4 zł
08/07/22 20:20 SELVITA S.A.: Informacja dotycząca potencjalnej podaży akcji Spółki w ramach realizacji Programu Motywacyjnego w związku z wygaśnięciem pierwszego okresu lock-up.
07/07/22 18:44 SELVITA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 OfertPublU od TFI Allianz Polska S.A. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
10:49  brak uprawnień Parametry finansowe umowy licencyjnej Ryvu pozytywnie zaskoczyły analityków (opinia)
07:23  brak uprawnień Ryvu Therapeutics ma umowę licencyjną dot. technologii STING; może otrzymać z tego tytułu ponad 400 mln USD
01/07/22 13:20 SELVITA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. w dniu 30 czerwca 2022 r.
13:16 SELVITA S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A.
13:05  brak uprawnień Noble Securities rekomenduje kupno akcji czterech spółek biotechnologicznych
23/06/22 19:12 SELVITA S.A.: Zgłoszenie przez akcjonariusza żądania wprowadzenia zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30.06.2022 r. / Submission by a shareholder of a request for amendment to the agenda of the Ordinary General Meeting of the Company convened for 30.06.2022
03/06/22 16:03 SELVITA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. / Convening of the Ordinary General Shareholders Meeting of Selvita S.A.