Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.18, godz. 07:45
kontakt
DBEBERGY

Komunikaty

01/08/22 11:44 DB ENERGY S.A.: Rejestracja spółek zależnych DB ESCO ZP 1 sp. z o.o. oraz DB ESCO ZP 2 sp. z o.o.
28/07/22 13:05  brak uprawnień DB Energy ma list intencyjny ws. budowy SMR
12:59 DB ENERGY S.A.: Zawarcie listu intencyjnego
25/07/22 17:56 DB ENERGY S.A.: Zawarcie istotnej Umowy
15/07/22 15:44  brak uprawnień DB ENERGY SA (5/2022) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2022/2023
03/06/22 12:47  brak uprawnień DB Energy ma list intencyjny z Last Energy ws. współpracy dot. małych elektrowni jądrowych
31/05/22 13:26 DB ENERGY S.A.: Zawarcie istotnej umowy podwykonawczej
30/05/22 15:09  brak uprawnień DB Energy ma umowę na projekt dot. instalacji wysokosprawnej kogeneracji za 21,8 mln zł
14:57 DB ENERGY S.A.: Zawarcie istotnej umowy
16/05/22 20:21  brak uprawnień DB ENERGY SA (4/2022) Raport okresowy skonsolidowany za III kwartał roku obrotowego 2021/2022
22/03/22 08:28  brak uprawnień DB ENERGY SA (3/2022) Złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego
16/03/22 15:06  brak uprawnień DB ENERGY SA (2/2022) Rejestracja zmian Statutu Spółki
14/02/22 17:33  brak uprawnień DB ENERGY SA (1/2022) Raport okresowy skonsolidowany za II kwartał roku obrotowego 2021/2022
21/01/22 09:54 DB ENERGY S.A.: Zawarcie aneksu do istotnej umowy
06/12/21 15:48 DB ENERGY S.A.: Zawarcie aneksu do istotnej umowy