Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.14, godz. 16:44
kontakt
GAMFACTOR

Komunikaty

20/03/24 08:07  brak uprawnień Gaming Factory zawarł umowę z 4Divinity na wydanie gry JDM na rynku azjatyckim
19/03/24 18:20 GAMING FACTORY S.A.: Podpisanie umowy z firmą 4Divinity Pte. Ltd. na wydanie gry Japanese Master w wersji PC.
18/03/24 17:33 GAMING FACTORY S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów - znaczne pakiety akcji
01/03/24 16:05 GAMING FACTORY S.A.: Zawiadomienie - znaczne pakiety akcji
16:02 GAMING FACTORY S.A.: Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta
15:57 GAMING FACTORY S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie - znaczne pakiety akcji
21/02/24 15:20 GAMING FACTORY S.A.: Rejestracja akcji serii G w KDPW
15/02/24 16:23 GAMING FACTORY S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii G do obrotugiełdowego
12:52  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki GAMING FACTORY S.A.
01/02/24 15:01 GAMING FACTORY S.A.: Warunkowa rejestracja akcji serii G w KDPW
17/01/24 17:55 GAMING FACTORY S.A.: Zawiadomienie - znaczne pakiety akcji
15/01/24 21:44 GAMING FACTORY S.A.: Rejestracja przez sąd zmiany statutu emitenta. Podsumowanie subskrypcji.
08/01/24 13:46 GAMING FACTORY S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku
28/12/23 18:50  brak uprawnień Agio Smart Money FIZ ma ponad 5 proc. akcji Gaming Factory
18:02 GAMING FACTORY S.A.: Zawiadomienie - znaczne pakiety akcji