Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.02, godz. 03:53
kontakt
REDDEV

Komunikaty

24/11/23 20:48 RED DEV STUDIO S.A.: Memorandum prawno-podatkowe Red Dev Studio S.A.
21/11/23 17:01 RED DEV STUDIO S.A.: Zawiadomienie Sądowe
20/11/23 19:31 RED DEV STUDIO S.A.: Powołanie Członka Zarządu Spółki Red Dev Studio S.A.
19:24 RED DEV STUDIO S.A.: Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Spółki oraz ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej
19:01  brak uprawnień RED DEV STUDIO SA (14/2023) Powołanie Członka Zarządu Spółki Red Dev Studio S.A.
18:57  brak uprawnień RED DEV STUDIO SA (13/2023) Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Spółki oraz ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej
14/11/23 22:55 RED DEV STUDIO S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Red Dev Studio S.A.
22:46 RED DEV STUDIO S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Red Dev Studio S.A w dniu 14.11.2023 r.
22:38 RED DEV STUDIO S.A.: Informacja o Akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Red Dev Studio S.A. w dniu 14 listopada 2023 r.
22:18  brak uprawnień RED DEV STUDIO SA (12/2023) Powołanie Członków Rady Nadzorczej Red Dev Studio S.A.
22:12  brak uprawnień RED DEV STUDIO SA (11/2023) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Red Dev Studio S.A w dniu 14.11.2023 r.
22:06  brak uprawnień RED DEV STUDIO SA (10/2023) Informacja o Akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA Red Dev Studio S.A. w dniu 14 listopada 2023 r.
18/10/23 22:33 RED DEV STUDIO S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 listopada 2023
22:17  brak uprawnień RED DEV STUDIO SA (9/2023) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 listopada 2023
21/09/23 19:23  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki RED DEV STUDIO S.A.