Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.03, godz. 14:50
kontakt
CARPATHIA

Komunikaty

15/11/21 18:33 CARPATHIA CAPITAL S.A.: Raport okresowy za trzeci kwartał 2021 roku
17:56  brak uprawnień CARPATHIA CAPITAL ASI SA (11/2021) Raport za trzeci kwartał 2021 roku
CARPATHIA CAPITAL S.A.: Raport okresowy za trzeci kwartał 2021 roku
05/10/21 19:55 CARPATHIA CAPITAL S.A.: Wybrane szacunowe kwartalne dane finansowe
13/08/21 14:00  brak uprawnień CARPATHIA CAPITAL ASI SA (10/2021) Raport za pierwsze półrocze 2021 roku
13:34 CARPATHIA CAPITAL S.A.: Raport za drugi kwartał 2021 roku
08/07/21 17:51 CARPATHIA CAPITAL S.A.: Wybrane szacunkowe kwartalne dane finansowe
06/07/21 18:29 CARPATHIA CAPITAL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Carpathia Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. zwołanym na dzień 30.06.2021 r.
01/07/21 23:13 CARPATHIA CAPITAL S.A.: Informacja o podjęciu uchwały o wypłacie dywidendy w kwocie 0,12 zł na akcję
23:10  brak uprawnień CARPATHIA CAPITAL ASI SA (9/2021) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej i powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej
30/06/21 19:17 CARPATHIA CAPITAL S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Carpathia Capital S.A., z dnia 30 czerwca 2020 roku Carpathia Capital Spółka Akcyjna
19:00  brak uprawnień Carpathia Capital wypłaci 0,12 zł dywidendy na akcję
18:50  brak uprawnień CARPATHIA CAPITAL ASI SA (8/2021) Informacja o podjęciu uchwały o wypłacie dywidendy w kwocie 0,12 zł na akcję
18:49  brak uprawnień CARPATHIA CAPITAL ASI SA (7/2021) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Carpathia Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A., z dnia 30 czerwca 2021 roku
02/06/21 18:11 CARPATHIA CAPITAL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 r. r. wraz z projektami uchwał