Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.05, godz. 14:52
kontakt
CARPATHIA

Komunikaty

30/06/22 15:38 CARPATHIA CAPITAL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Carpathia Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. zwołanym na dzień 30.06.2022 r.
15:29  brak uprawnień CARPATHIA CAPITAL ASI SA (9/2022) Powołanie członka Rady Nadzorczej
15:26  brak uprawnień CARPATHIA CAPITAL ASI SA (8/2022) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Carpathia Capital ASI S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku
03/06/22 18:38 CARPATHIA CAPITAL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r. r. wraz z projektami uchwał
09:07 CARPATHIA CAPITAL S.A.: Rekomendacja Zarządu Carpathia Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. dotycząca podziału zysku za rok 2021
09:05  brak uprawnień CARPATHIA CAPITAL ASI SA (7/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r. r. wraz z projektami uchwał
13/05/22 08:15  brak uprawnień CARPATHIA CAPITAL ASI SA (6/2022) Raport okresowy za pierwszy kwartał 2022 roku
30/04/22 15:08  brak uprawnień CARPATHIA CAPITAL ASI SA (5/2022) Raport roczny za rok 2021
29/04/22 13:18 CARPATHIA CAPITAL S.A.: Wybrane szacunkowe kwartalne dane finansowe
04/04/22 13:58  brak uprawnień CARPATHIA CAPITAL ASI SA (4/2022) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
14/02/22 10:23  brak uprawnień CARPATHIA CAPITAL ASI SA (3/2022) Raport okresowy za czwarty kwartał 2021 roku
31/01/22 10:45 CARPATHIA CAPITAL S.A.: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 roku
10:44  brak uprawnień CARPATHIA CAPITAL ASI SA (2/2022) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 roku
11/01/22 16:52 CARPATHIA CAPITAL S.A.: Wybrane szacunkowe kwartalne dane finansowe
05/01/22 16:39 CARPATHIA CAPITAL S.A.: Informacja na temat przewidywanych działań dotyczących akcji notowanych na rynku AeRo