Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.17, godz. 02:39
kontakt
ART_GAMES

Komunikaty

15/04/24 13:35  brak uprawnień ART GAMES STUDIO SA (3/2024) Zakres przestrzeganych Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
15/03/24 16:40  brak uprawnień ART GAMES STUDIO SA (2/2024) Raport okresowy za 2023 rok obrotowy
07/03/24 21:14 ART GAMES STUDIO S.A.: Informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego
11/01/24 07:32  brak uprawnień ART GAMES STUDIO SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 r.
18/12/23 16:40 ART GAMES STUDIO S.A.: Rozwiązanie umowy wydawniczej z naptime.games dla gry "Alchemist Simulator"
09/11/23 15:54  brak uprawnień ART GAMES STUDIO SA (16/2023) Raport okresowy Spółki za III kwartał 2023 r.
18/10/23 09:10 ART GAMES STUDIO S.A.: Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie progu 5% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki
17/10/23 08:24  brak uprawnień ART GAMES STUDIO SA (15/2023) Rejestracja zmian w Statucie Spółki
14/09/23 17:49 ART GAMES STUDIO S.A.: Ustalenie daty premiery gry "Alchemist: The Potion Monger" na Steam w wersji Early Access
21/08/23 19:31  brak uprawnień ART GAMES STUDIO SA (14/2023) Zakończenie subskrypcji akcji serii F emitowanych w związku z realizacją Programu Motywacyjnego
19:27  brak uprawnień ART GAMES STUDIO SA (13/2023) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
19:23  brak uprawnień ART GAMES STUDIO SA (12/2023) Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
11/08/23 16:33  brak uprawnień ART GAMES STUDIO SA (11/2023) Raport okresowy Spółki za II kwartał 2023 r.
25/07/23 17:48  brak uprawnień ART GAMES STUDIO SA (10/2023) Zmiana na stanowisku Przewodniczącego Rady Nadzorczej
17:45 ART GAMES STUDIO S.A.: Wybór osób uprawnionych do objęcia akcji Spółki w ramach kapitału docelowego na potrzeby Programu Motywacyjnego