Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.18, godz. 15:26
kontakt
EXIMIT

Komunikaty

12/08/22 08:27  brak uprawnień E-XIM IT SA (7/2022) Kwartalne sprawozdanie finansowe e-Xim IT S.A. za 2Q/2022
08/08/22 20:46  brak uprawnień E-XIM IT SA (6/2022) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
30/06/22 17:11 E-XIM IT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 roku
16:17  brak uprawnień E-XIM IT SA (5/2022) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2022 roku
03/06/22 14:34  brak uprawnień E-XIM IT SA (4/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022
14:25 E-XIM IT S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022
13/05/22 17:20  brak uprawnień E-XIM IT SA (3/2022) Kwartalne sprawozdanie finansowe e-Xim IT S.A. za 1Q/2022
18/03/22 13:07  brak uprawnień E-XIM IT SA (2/2022) Raport roczny za 2021 rok
26/01/22 17:38 E-XIM IT S.A.: Zbycie udziałów w EFI Training Center sp. z o.o.
19/01/22 09:45  brak uprawnień E-XIM IT SA (1/2022) Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku
13/12/21 17:19 E-XIM IT S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
10/11/21 19:58  brak uprawnień E-XIM IT SA (10/2021) Kwartalne sprawozdanie finansowe e-Xim IT S.A. za IIIQ/2021
29/10/21 17:18  brak uprawnień E-XIM IT SA (9/2021) Wybór i podpisanie umowy z firmą audytorską o badanie rocznych sprawozdań finansowych e-Xim IT S.A. za lata 2021-2022
13/08/21 10:15  brak uprawnień E-XIM IT SA (8/2021) Kwartalne sprawozdanie finansowe e-XIM IT S.A. za IIQ/2021
01/07/21 20:40 E-XIM IT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2021 roku