Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 20:43
kontakt
ECCGAMES

Komunikaty

16/08/22 18:25  brak uprawnień ECC GAMES SA (8/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 roku
11/08/22 13:24  brak uprawnień ECC GAMES SA (7/2022) Zmiana adresu siedziby Emitenta
04/07/22 16:20 ECC GAMES S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2022 roku
29/06/22 09:49  brak uprawnień ECC GAMES SA (6/2022) Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
09:21  brak uprawnień ECC GAMES SA (5/2022) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECC Games S.A., które odbyło się w dniu 28 czerwca 2022 roku
27/06/22 08:37 ECC GAMES S.A.: Ustalenie premiery gry Car Mechanic Simulator Racing w na platformę iOS i Android
01/06/22 22:29 ECC GAMES S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ECC Games S.A na dzień 28 czerwca 2022 r.
22:16  brak uprawnień ECC GAMES SA (4/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ECC Games S.A na dzień 28 czerwca 2022 r.
16/05/22 20:32  brak uprawnień ECC GAMES SA (3/2022) Raport okresowy za I kwartał roku obrotowego 2022
19/04/22 21:26 ECC GAMES S.A.: Podpisanie aneksu do umowy wydawniczej z 505 Games S.p.A.
21/03/22 22:20  brak uprawnień ECC GAMES SA (2/2022) Raport roczny Spółki za rok 2021
31/01/22 18:03  brak uprawnień ECC GAMES SA (1/2022) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2022
15/11/21 22:29  brak uprawnień ECC GAMES SA (15/2021) Raport okresowy za III kwartał 2021 roku
05/11/21 13:46  brak uprawnień ECC GAMES SA (14/2021) Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Emitenta
07/10/21 23:29 ECC GAMES S.A.: Zawarcie umowy na korzystanie przez Emitenta ze znaku towarowego TOYOTA