Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.18, godz. 21:37
kontakt
ECCGAMES

Komunikaty

01/07/24 22:00 ECC GAMES S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2024 r.
26/06/24 20:37  brak uprawnień ECC GAMES SA (10/2024) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ECC Games S.A.
20:33  brak uprawnień ECC GAMES SA (9/2024) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2024 roku
25/06/24 18:01  brak uprawnień ECC GAMES SA (8/2024) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
29/05/24 17:56 ECC GAMES S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ECC Games S.A na dzień 26 czerwca 2024r.
17:28  brak uprawnień ECC GAMES SA (7/2024) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 26 czerwca 2024 r.
15/05/24 19:24  brak uprawnień ECC GAMES SA (6/2024) Raport kwartalny za I kwartał 2024 roku
15/04/24 19:41  brak uprawnień ECC GAMES SA (5/2024) Informacja o aktualnym stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024
29/03/24 19:39  brak uprawnień ECC GAMES SA (4/2024) Zmiana adresu siedziby Emitenta
20/03/24 17:27  brak uprawnień ECC GAMES SA (3/2024) Raport roczny za 2023 rok
12/02/24 21:29 ECC GAMES S.A.: Zawarcie porozumienia w sprawie rozwiązania umowy wydawniczej z BoomBit S.A.
31/01/24 17:21 ECC GAMES S.A.: Raport dotyczący gry Car Mechanic Simulator Racing
14:40  brak uprawnień ECC GAMES SA (2/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2024
05/01/24 20:16  brak uprawnień ECC GAMES SA (1/2024) Rezygnacja Członka Zarządu Spółki
02/01/24 17:11 ECC GAMES S.A.: Raport dotyczący gry Car Mechanic Simulator Racing