Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.27, godz. 12:45
kontakt
ECCGAMES

Komunikaty

13/09/23 15:38  brak uprawnień ECC GAMES SA (8/2023) Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Emitenta
31/08/23 20:32 ECC GAMES S.A.: Raport dotyczący gry Car Mechanic Simulator Racing
14/08/23 18:56  brak uprawnień ECC GAMES SA (7/2023) Raport okresowy za II kwartał 2023 roku
01/08/23 20:53 ECC GAMES S.A.: Zawarcie aneksu do umowy wydawniczej z 505 GAMES S.p.A. dot. gry DRIFT21/DRIFTCE
19/07/23 18:00 ECC GAMES S.A.: Raport dotyczący gry Car Mechanic Simulator Racing
30/06/23 15:23 ECC GAMES S.A.: Zmiana stanu posiadania
28/06/23 20:32 ECC GAMES S.A.: Podpisanie aneksu do umowy wydawniczej oraz szacunkowa sprzedaż gry DRIFTCE na konsolach
22/06/23 22:25 ECC GAMES S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2023 r.
22:18  brak uprawnień ECC GAMES SA (6/2023) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 czerwca 2023 r.
13/06/23 21:22 ECC GAMES S.A.: Raport dotyczący gry Car Mechanic Simulator Racing
02/06/23 15:00 ECC GAMES S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta
14:51  brak uprawnień ECC GAMES SA (5/2023) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta
26/05/23 22:34 ECC GAMES S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ECC Games S.A na dzień 22 czerwca 2023 r.
22:23  brak uprawnień ECC GAMES SA (4/2023) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ECC Games S.A na dzień 22 czerwca 2023 r.
04/05/23 17:15 ECC GAMES S.A.: Raport dotyczący gry Car Mechanic Simulator Racing