Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.17, godz. 18:05
kontakt
MSM

Komunikaty

08/07/24 14:03 MASSMEDICA S.A.: Podpisanie nowej umowy dystrybucyjnej z dotychczasowym dostawcą
28/06/24 16:05 MASSMEDICA S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2024 r.
15:58  brak uprawnień MASSMEDICA SA (9/2024) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2024 r.
19/06/24 09:25 MASSMEDICA S.A.: Zawarcie umowy na dostawę robota operacyjnego Omnibotics
31/05/24 11:56  brak uprawnień MASSMEDICA SA (8/2024) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11:51 MASSMEDICA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
21/05/24 14:49  brak uprawnień MASSMEDICA SA (7/2024) Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2023 rok
15/05/24 12:09  brak uprawnień MASSMEDICA SA (6/2024) Raport kwartalny za I kwartał 2024 roku
15/04/24 10:18  brak uprawnień MASSMEDICA SA (5/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024"
19/03/24 14:15  brak uprawnień MASSMEDICA SA (4/2024) Zmiana adresu Spółki
 brak uprawnień MASSMEDICA SA (3/2024) Zmiana adresu Spółki
14/02/24 20:02  brak uprawnień MASSMEDICA SA (2/2024) Raport kwartalny za IV kwartał 2023 roku
26/01/24 13:55 MASSMEDICA S.A.: Zawiadomienie od akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie
10/01/24 12:30  brak uprawnień MASSMEDICA SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku
15/12/23 15:51  brak uprawnień MASSMEDICA SA (14/2023) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem