Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.29, godz. 13:09
kontakt
MASSMEDICA

Komunikaty

10/11/22 15:22  brak uprawnień MASSMEDICA SA (14/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 roku
12/08/22 17:28  brak uprawnień MASSMEDICA SA (13/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 roku
29/06/22 15:20 MASSMEDICA S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2022 r.
13:16  brak uprawnień Massmedica wypłaci 0,14 zł dywidendy na akcję
13:15  brak uprawnień MASSMEDICA SA (12/2022) Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotycząca wypłaty dywidendy za 2021 rok
13:11 MASSMEDICA S.A.: Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotycząca wypłaty dywidendy za 2021 rok
28/06/22 19:35  brak uprawnień MASSMEDICA SA (11/2022) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2022 r.
14/06/22 11:58 MASSMEDICA S.A.: Zawiadomienie od akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie
11:46 MASSMEDICA S.A.: Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 MAR
10/06/22 17:34 MASSMEDICA S.A.: Zawiadomienie od akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie
17:29 MASSMEDICA S.A.: Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 MAR
01/06/22 10:59  brak uprawnień MASSMEDICA SA (10/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
10:52 MASSMEDICA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
10:24  brak uprawnień Massmedica chce wypłacić 0,14 zł dywidendy na akcję
10:15 MASSMEDICA S.A.: Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w roku 2021