Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.29, godz. 11:40
kontakt
PURE

Komunikaty

22/11/22 09:52  brak uprawnień Pure Biologics ma 2 rekomendacje od ABM na dofinansowanie projektów za 32,4 mln zł i 30,1 mln zł
09:16 PURE BIOLOGICS S.A.: Pozytywna decyzja ABM w sprawie dofinansowania na projekty rozwoju leków
15/11/22 17:11 PURE BIOLOGICS S.A.: PURE BIOLOGICS S.A. formularz raportu kwartalnego
22/09/22 10:31  brak uprawnień Pure Biologics rozpoczyna badania in vivo w ramach projektu PB003
09:10 PURE BIOLOGICS S.A.: Pierwsze podanie cząsteczki modelowej w badaniach in vivo projektu PB003
20/09/22 10:16  brak uprawnień Pure Biologics planuje przeprowadzić fazę 0 w projekcie PB004
08:10 PURE BIOLOGICS S.A.: Podpisanie aneksu do umowy POIR.01.01.01-00-0209/19 [PB004 PureBike]
16/09/22 17:06 PURE BIOLOGICS S.A.: PURE BIOLOGICS S.A. formularz raportu półrocznego
17/08/22 12:38  brak uprawnień Pure Biologics osiągnął pozytywny wynik w badaniach kontraktowych
12:01 PURE BIOLOGICS S.A.: Osiągnięcie pozytywnego wyniku w badaniach kontraktowych
08/07/22 08:35 PURE BIOLOGICS S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie
23/06/22 16:47 PURE BIOLOGICS S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Pure Biologics S.A. 23 czerwca 2022 r.
16:32 PURE BIOLOGICS S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics S.A. 23 czerwca 2022 r.
03/06/22 12:50 PURE BIOLOGICS S.A.: Zawarcie umowy partneringowej dotyczącej rozwoju urządzenia medycznego
23/05/22 16:27 PURE BIOLOGICS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pure Biologics S.A.