Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.08, godz. 17:20
kontakt
EKOPARK

Komunikaty

30/11/21 23:47  brak uprawnień EKOPARK SA (25/2021) Wygaśnięcie rezygnacja członka Rady Nadzorczej
26/11/21 23:24  brak uprawnień EKOPARK SA (24/2021) Wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej
15/11/21 23:35  brak uprawnień EKOPARK SA (23/2021) Raport jednostkowy za III kwartał
29/10/21 13:41 EKOPARK S.A.: Zakończenie pierwszego etapu naboru gmin do wdrożenia transregionalnego projektu badawczo-rozwojowego "INTELIGENTNA POLSKA"
11/10/21 18:58 EKOPARK S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
07/10/21 02:27 EKOPARK S.A.: Zmiany w składzie Zarządu Emitenta
01:47  brak uprawnień EKOPARK SA (22/2021) Korekta raportu kwartalnego za II kwartał 2021 r.
05/10/21 14:54  brak uprawnień EKOPARK SA (21/2021) Powołanie Wiceprezesa Zarządu
27/08/21 15:03  brak uprawnień EKOPARK SA (20/2021) Rejestracja zmiany Statutu Spółki
25/08/21 17:07 EKOPARK S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 25/2021 - Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
16/08/21 20:58  brak uprawnień EKOPARK SA (19/2021) Raport okresowy za 2 kwartał 2021 roku
12/08/21 20:51  brak uprawnień EKOPARK SA (18/2021) Zakończenie subskrypcji emisji akcji serii L
06/08/21 10:42  brak uprawnień EKOPARK SA (17/2021) Rozwiązanie umowy z dotychczasowym Autoryzowanym Doradcą i zawarcie umowy z nowym Autoryzowanym Doradcą
02/08/21 09:33 EKOPARK S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
27/07/21 10:43  brak uprawnień EKOPARK SA (16/2021) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej