Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.05, godz. 14:09
kontakt
POINTPACK

Komunikaty

05/07/22 14:00 POINTPACK.PL S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2022 roku
04/07/22 08:18  brak uprawnień Ipopema obniża wartość godziwą akcji Pointpacku do 55 zł
30/06/22 21:21  brak uprawnień POINTPACK SA (13/2022) Wybór Członków Rady Nadzorczej Spółki
21:15  brak uprawnień POINTPACK SA (12/2022) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2022 roku.
10:52  brak uprawnień Pointpack zakłada wzrost wyników w '22; efekty przejęcia w przyszłorocznych wynikach (wywiad)
08:50 POINTPACK.PL S.A.: Podpisanie umowy współpracy z Poczta Polska S.A. i Żabka Polska sp. z o.o.
08:46 POINTPACK.PL S.A.: Podpisanie umowy faktoringu
08:40  brak uprawnień POINTPACK SA (11/2022) Zgłoszenie kandydatury do Rady Nadzorczej Spółki. Uzupełnienie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2022 roku
08:38  brak uprawnień POINTPACK SA (10/2022) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta
24/06/22 23:18  brak uprawnień POINTPACK SA (9/2022) Zgłoszenie kandydatur do Rady Nadzorczej Spółki. Uzupełnienie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2022 roku
22/06/22 22:17  brak uprawnień POINTPACK SA (8/2022) Rezygnacja dwóch członków Rady Nadzorczej Emitenta
02/06/22 23:36  brak uprawnień POINTPACK SA (7/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POINTPACK S.A.
26/05/22 08:21  brak uprawnień Pointpack podpisał umowę o współpracy ze spółką Ruch
08:17 POINTPACK.PL S.A.: Podpisanie umowy z operatorem pocztowym.
20/05/22 18:14 POINTPACK.PL S.A.: Spełnienie warunku dotyczącego przejścia własności udziałów P2A BOX sp. z o.o. na Spółkę