Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.06, godz. 21:13
kontakt
POINTPACK

Komunikaty

13/11/23 18:17  brak uprawnień POINTPACK SA (10/2023) Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2023 roku Grupy Kapitałowej Pointpack S.A.
23/10/23 21:13 POINTPACK.PL S.A.: Informacja o przewidywanej sprzedaży netto w III kw. 2023 r.
18/10/23 18:06 POINTPACK.PL S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
12/10/23 23:12 POINTPACK.PL S.A.: Otrzymanie zawiadomienia z art. 69 ustawy o ofercie publicznej
21/08/23 21:53 POINTPACK.PL S.A.: Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji w trybie 19 ust. 1 MAR
11/08/23 18:12  brak uprawnień POINTPACK SA (9/2023) Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2023 rok Grupy Kapitałowej Pointpack S.A.
21/07/23 17:11 POINTPACK.PL S.A.: Informacja o przewidywanej sprzedaży netto w I kw. 2023 r.
05/07/23 22:23 POINTPACK.PL S.A.: Zawarcie umowy cesji praw i obowiązków z umowy zawartej przez spółkę zależną Emitenta oraz zawarcie aneksu do tej umowy
04/07/23 19:21 POINTPACK.PL S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 29 czerwca 2023 roku
11:48  brak uprawnień Pointpack rozszerzył współpracę z FedEx Express o 5 punktów odbioru przesyłek
29/06/23 21:49  brak uprawnień POINTPACK SA (8/2023) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2023 roku.
06/06/23 22:08 POINTPACK.PL S.A.: Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji w trybie 19 ust. 1 MAR
02/06/23 21:54  brak uprawnień POINTPACK SA (7/2023) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POINTPACK S.A.
12/05/23 21:20  brak uprawnień POINTPACK SA (6/2023) Raport okresowy skonsolidowany Pointpack S.A. za I kw. 2023 roku
17/04/23 21:47 POINTPACK.PL S.A.: Informacja o przewidywanej sprzedaży netto w I kw. 2023 r.