Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.18, godz. 14:55
kontakt
PASSUS

Komunikaty

16/08/22 15:52 PASSUS S.A.: Informacja o zawarciu umowy pożyczki ze spółką zależną Emitenta
12/08/22 08:31  brak uprawnień PASSUS SA (15/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 roku
10/08/22 14:01 PASSUS S.A.: Zawarcie umowy znaczącej
07:17  brak uprawnień Passus złożył w UKNF wniosek o zawieszenie postępowania o zatwierdzenie prospektu emisyjnego
09/08/22 21:49 PASSUS S.A.: Zawieszenie postępowania o zatwierdzenie prospektu
28/07/22 14:59 PASSUS S.A.: Zawarcie umowy znaczącej
22/07/22 14:17  brak uprawnień PASSUS SA (14/2022) Sporządzenie tekstu jednolitego Statutu
08/07/22 20:49 PASSUS S.A.: Rejestracja przez sąd spółki zależnej Emitenta
29/06/22 16:14 PASSUS S.A.: Zawarcie umowy zaczącej
21/06/22 17:56  brak uprawnień PASSUS SA (13/2022) Powołanie i odwołanie osób nadzorujących
17:50 PASSUS S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
17:41  brak uprawnień PASSUS SA (12/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Passus S.A. w dniu 21 czerwca 2022 r.
09:55 PASSUS S.A.: Aktualizacja informacji o zawarciu istotnej umowy z bankiem
15/06/22 08:11  brak uprawnień Passus złożył do KNF wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego (opis)
06:48  brak uprawnień Passus złożył do KNF wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego