Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.03, godz. 06:14
kontakt
MLSYSTEM

Komunikaty

24/11/23 15:12 ML SYSTEM S.A.: Rejestracja zmian statutu Emitenta w KRS
23/11/23 14:58  brak uprawnień ML System wzmacnia pozycję na rynkach międzynarodowych, eksport wzrósł o 126,3 proc. rdr
07:04 ML SYSTEM S.A.: ML SYSTEM S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
22/11/23 21:04 ML SYSTEM S.A.: Zawarcie znaczącej umowy
13/11/23 14:22 ML SYSTEM S.A.: Udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy
07/11/23 19:43  brak uprawnień ML System szacuje EBITDA po III kw. '23 na ok. 12 mln zł wobec 21,3 mln zł rok wcześniej
19:22 ML SYSTEM S.A.: Szacunkowe wyniki za 3 kwartały 2023 r.
14/10/23 08:08 ML SYSTEM S.A.: Wszczęcie postępowania administracyjnego przez KNF
02/10/23 08:38  brak uprawnień Ipopema Securities obniżyła wartość godziwą akcji ML System do 87,2 zł
20/09/23 19:37 ML SYSTEM S.A.: ML SYSTEM S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
28/08/23 19:18  brak uprawnień ML System szacuje EBITDA w I półroczu 2023 r. na ok. 7,3 mln zł wobec 13,1 mln zł rok wcześniej
18:35 ML SYSTEM S.A.: Szacunkowe wyniki za 1 półrocze 2023 r.
10/08/23 10:01 ML SYSTEM S.A.: Rejestracja wzorów przemysłowych opracowanych przez Spółkę
04/07/23 09:15 ML SYSTEM S.A.: Zawarcie znaczącej umowy
03/07/23 22:59 ML SYSTEM S.A.: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej