Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.22, godz. 11:27
kontakt
TSGAMES

Komunikaty

22/05/24 08:26  brak uprawnień DM BDM obniżył cenę docelową Ten Square Games do 118 zł
02/05/24 11:50  brak uprawnień Przychody z gier Ten Square Games w kwietniu wyniosły ok. 4 mln USD - Sensor Tower
26/04/24 17:51 TEN SQUARE GAMES S.A.: Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games S.A. wprowadzona na żądanie akcjonariusza wraz z projektem uchwały
25/04/24 17:06 TEN SQUARE GAMES S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ten Square Games S.A.
24/04/24 17:23 TEN SQUARE GAMES S.A.: Podjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały w sprawie ustalenia wskaźnika finansowego oraz jego wysokości dla celów Drugiej Transzy Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu
17:05 TEN SQUARE GAMES S.A.: Ocena Rady Nadzorczej Spółki w sprawie wniosku Zarządu w sprawie przekazania zysku netto z 2023 roku na kapitał zapasowy
23/04/24 17:22  brak uprawnień Ten Square Games planuje zysk za '23 przeznaczyć na kapitał zapasowy
17:14 TEN SQUARE GAMES S.A.: Wniosek Zarządu w sprawie przekazania zysku netto z 2023 roku na kapitał zapasowy
15/04/24 09:21  brak uprawnień DM BOŚ obniżył rekomendację dla Ten Square Games do "trzymaj", a cenę docelową do 106 zł
05/04/24 08:31  brak uprawnień Ten Square Games szacuje przychody w I kw. '24 na 99,8 mln zł
08:24 TEN SQUARE GAMES S.A.: Informacja o kwartalnych przychodach (płatnościach) ze sprzedaży - 1Q 2024
02/04/24 14:13  brak uprawnień Przychody z gier Ten Square Games w marcu wyniosły ok. 5 mln USD - Sensor Tower
26/03/24 15:19  brak uprawnień TSG widzi, że gracze Fishing Clash chcą urozmaiceń; na lepsze wyniki Hunting Clash trzeba poczekać
09:15  brak uprawnień Kurs Akcji Ten Square Games rośnie o 3,2 proc.
25/03/24 17:53  brak uprawnień TSG miał w IV kw. 2023 r. 35,3 mln zł skorygowanej EBITDA; powyżej konsensusu