Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.04, godz. 17:44
kontakt
CFG

Komunikaty

10/11/23 20:38 brak uprawnień CREATIVEFORGE GAMES SA (11/2023) Raport okresowy za III kwartał 2023 r.
30/10/23 20:44 brak uprawnień CREATIVEFORGE GAMES SA (10/2023) Zawarcie umowy z Blue Oak Advisory sp. z o.o. o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
19/10/23 17:28 brak uprawnień CREATIVEFORGE GAMES SA (9/2023) Rejestracja zmian w Statucie Spółki
18/10/23 19:46 brak uprawnień CREATIVEFORGE GAMES SA (8/2023) EBI 8/2023
11/08/23 19:47 brak uprawnień CREATIVEFORGE GAMES SA (7/2023) Raport okresowy za II kwartał 2023 r.
05/07/23 17:56 CREATIVEFORGE GAMES S.A.: Korekta numeru raportu z dnia 03.07.2023 r.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2023 r.
17:34 CREATIVEFORGE GAMES S.A.: Podpisanie umowy
03/07/23 CREATIVEFORGE GAMES S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2023 r.
28/06/23 18:40 brak uprawnień CREATIVEFORGE GAMES SA (6/2023) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CreativeForge Games S.A.
01/06/23 10:42 CREATIVEFORGE GAMES S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CreativeForge Games S.A. wraz z projektami uchwał
10:07 brak uprawnień CREATIVEFORGE GAMES SA (5/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CreativeForge Games S.A. wraz z projektami uchwał
11/05/23 17:13 brak uprawnień CREATIVEFORGE GAMES SA (4/2023) Raport okresowy za I kwartał 2023 r.
13/04/23 08:15 brak uprawnień DM BDM podniósł cenę docelową CreativeForge Games do 11,8 zł
16/03/23 19:36 brak uprawnień CREATIVEFORGE GAMES SA (3/2023) Skonsolidowany raport okresowy Spółki za 2022 rok obrotowy
19:34 brak uprawnień CREATIVEFORGE GAMES SA (2/2023) Jednostkowy raport okresowy Spółki za 2022 rok obrotowy