Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.06, godz. 16:51
kontakt
CFG

Komunikaty

10/11/21 16:13  brak uprawnień CREATIVEFORGE GAMES SA (13/2021) Raport okresowy za III kwartał 2021 r.
03/11/21 16:51  brak uprawnień CREATIVEFORGE GAMES SA (12/2021) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2021 r.
17/08/21 08:23  brak uprawnień DM BDM rekomenduje "kupuj" CreativeForge Games, cena docelowa 39 zł
09/08/21 17:17  brak uprawnień CREATIVEFORGE GAMES SA (11/2021) Korekta raportu kwartalnego za II kwartał 2021 r.
06/08/21 14:36  brak uprawnień CREATIVEFORGE GAMES SA (10/2021) Raport okresowy Spółki za II kwartał 2021 r.
29/06/21 15:53 CREATIVEFORGE GAMES S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.06.2021 r.
15:35  brak uprawnień CREATIVEFORGE GAMES SA (9/2021) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CreativeForge Games S.A.
01/06/21 08:51 CREATIVEFORGE GAMES S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CreativeForge Games S.A. wraz z projektami uchwał
08:41  brak uprawnień CREATIVEFORGE GAMES SA (8/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CreativeForge Games S.A. wraz z projektami uchwał
25/05/21 19:57  brak uprawnień CREATIVEFORGE GAMES SA (7/2021) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Emitenta za 2020 rok obrotowy
19:49  brak uprawnień CREATIVEFORGE GAMES SA (6/2021) Jednostkowy raport roczny Spółki za 2020 rok obrotowy
24/05/21 18:29 CREATIVEFORGE GAMES S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 6/2021
17:09 CREATIVEFORGE GAMES S.A.: Informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego
22/05/21 13:58  brak uprawnień CREATIVEFORGE GAMES SA (5/2021) Korekta raportu kwartalnego za I kwartał 2021 r.
11/05/21 19:02 CREATIVEFORGE GAMES S.A.: Ujawnienie nazwy projektu tworzonego we współpracy z wydawcą Slitherine Software UK LTD