Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.03, godz. 09:46
kontakt
ULTGAMES

Komunikaty

24/06/22 11:02  brak uprawnień Kurs akcji Games Box spadł w debiucie na NewConnect o 29,2 proc.
22/06/22 13:45 ULTIMATE GAMES S.A.: Zawarcie ramowej umowy o współpracy w zakresie produkcji i wydawnictwa gier
20/06/22 18:27  brak uprawnień Games Box z grupy Ultimate Games zadebiutuje na NewConnect 24 czerwca
03/06/22 11:23 ULTIMATE GAMES S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ULTIMATE GAMES S.A. w dniu 3 czerwca 2022 r.
11:15  brak uprawnień Ultimate Games wypłaci 1,5 zł dywidendy na akcję
11:14 ULTIMATE GAMES S.A.: Wypłata dywidendy
11:07 ULTIMATE GAMES S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ULTIMATE GAMES S.A. w dniu 3 czerwca 2022 r.
17/05/22 11:36 ULTIMATE GAMES S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
00:13 ULTIMATE GAMES S.A.: ULTIMATE GAMES S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
13/05/22 12:39 ULTIMATE GAMES S.A.: Szacunkowe, wybrane skonsolidowane dane finansowe za I kwartał 2022 r.
11/05/22 13:08  brak uprawnień Golden Eggs Studio chce zadebiutować na NewConnect w 2022 r.
06/05/22 13:53 ULTIMATE GAMES S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ultimate Games S.A.
05/05/22 20:41 ULTIMATE GAMES S.A.: Pozytywna ocena przez Radę Nadzorczą rekomendacji Zarządu w sprawie dywidendy za 2021r.
04/05/22 15:08  brak uprawnień Ultimate Games planuje wypłacić 1,5 zł dywidendy na akcję
15:00 ULTIMATE GAMES S.A.: Rekomendacja Zarządu co do dywidendy za 2021 r.