Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.30, godz. 18:46
kontakt
MEDINICE

Komunikaty

20/09/22 19:33 MEDINICE S.A.: MEDINICE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
15/09/22 17:46 MEDINICE S.A.: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Medinice S.A. zwołane na dzień 12 października 2022 r.
17:42 MEDINICE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEDINICE S.A. na dzień 12 października 2022 r.
01/09/22 06:45  brak uprawnień Medinice chce w '23 zakończyć trwającą fazę badań w PacePress; spółka nie widzi obecnie potrzeby emisji akcji (wywiad)
09/08/22 17:27 MEDINICE S.A.: Otrzymanie ochrony patentowej od Chińskiego Urządu Patentowegona wynalazek "kaniula do małoinwazyjnej plastyki zastawki trójdzielnej".
24/07/22 18:07 MEDINICE S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji serii F
22/07/22 17:09  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki MEDINICE S.A.
05/07/22 13:25 MEDINICE S.A.: Otrzymanie ochrony patentowej od Urządu Patentowego USA na wynalazek "kaniula do małoinwazyjnej plastyki zastawki trójdzielnej".
29/06/22 15:59 MEDINICE S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA z dnia 22 czerwca 2022 r.
28/06/22 09:50 MEDINICE S.A.: Otrzymanie ochrony patentowej od Urządu Patentowego RP na wynalazek "MED-iCONSOLE"
23/06/22 13:12 MEDINICE S.A.: Uchwały na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Medinice S.A. w dniu 22 czerwca 2022 r.
26/05/22 13:10 MEDINICE S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 21/2022 (projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Medinice S.A. zwołane na dzień 22 czerwca 2022 r)
24/05/22 17:02 MEDINICE S.A.: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Medinice S.A. zwołane na dzień 22 czerwca 2022 r.
16:55 MEDINICE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Medinice S.A. na dzień 22 czerwca 2022 r.
20/05/22 14:18 MEDINICE S.A.: Otrzymanie od TÜV NORD certyfikatu ISO 13485