Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.17, godz. 18:04
kontakt
MEDINICE

Komunikaty

31/05/24 14:53 MEDINICE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Medinice S.A. zwołane na dzień 26 czerwca 2024 r.
28/05/24 17:09 MEDINICE S.A.: MEDINICE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
13/05/24 15:47 MEDINICE S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego
10/05/24 18:22  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F, G i K spółki MEDINICE S.A
30/04/24 08:25 MEDINICE S.A.: Otrzymanie ochrony patentowej od Urzędu Patentowego Indii na wynalazek "CoolCryo"
25/04/24 17:01 MEDINICE S.A.: Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce o nabyciu akcji.
23/04/24 17:11 MEDINICE S.A.: Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce o nabyciu akcji.
17:07 MEDINICE S.A.: Zmiana stanu posiadania
19/04/24 22:31 MEDINICE S.A.: Informacja o transakcjach wykonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
09/04/24 17:15 MEDINICE S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za pierwszy kwartał 2024 r.
16:00  brak uprawnień Medinice ma zabezpieczone środki na prowadzenie działalności do końca 2024 r.
05/04/24 17:28 MEDINICE S.A.: Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego
17:21 MEDINICE S.A.: Zmiana stanu posiadania
17:17 MEDINICE S.A.: Informacja o transakcjach wykonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
04/04/24 11:28 MEDINICE S.A.: Ocena spełnienia kryteriów programu motywacyjnego i określenie uprawnionych do objęcia akcji.