Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.01, godz. 00:06
kontakt
MEDINICE

Komunikaty

28/09/23 09:34  brak uprawnień Medinice ma list intencyjny dot. akwizycji spółki rozwijającej technologię AI w obszarze kardiologii
09:21 MEDINICE S.A.: Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego nabycia istotnego pakietu udziałów w spółce rozwijającej technologię sztucznej inteligencji w obszarze kardiologii.
25/09/23 17:41 MEDINICE S.A.: Zakończenie pierwszego z dwóch etapów fazy prototypowania i zakończenie współpracy z podwykonawcą w projekcie EP Bioptom
24/08/23 17:30 MEDINICE S.A.: MEDINICE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
22/08/23 12:04 MEDINICE S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za pierwsze półrocze 2023 r.
21/08/23 14:54 MEDINICE S.A.: Informacja o rejestracji zmian Statutu Spółki
08/08/23 14:33  brak uprawnień Medinice ma umowę dot. przygotowania i prowadzenia badania klinicznego dla systemu CoolCryo
14:16 MEDINICE S.A.: Wyłonienie podwykonawcy na przeprowadzenie badania klinicznego dla projektu CoolCryo
03/07/23 14:15 MEDINICE S.A.: Otrzymanie ochrony patentowej od Europejskiego Urzędu Patentowego na wynalazek "PACEPRESS".
27/06/23 17:30 MEDINICE S.A.: Zmiana stanu posiadania przez pełnomocnika
14:24 MEDINICE S.A.: Uchwały na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Medinice S.A. w dniu 22 czerwca 2023 r.
14:15 MEDINICE S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA z dnia 22 czerwca 2023 r.
16/06/23 14:37 MEDINICE S.A.: Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych MEDINICE S.A. oraz Grupy Kapitałowej MEDINCIE S.A. za rok 2023-2025
14/06/23 14:54 MEDINICE S.A.: Otrzymanie ochrony patentowej od Kanadyjskiego Urzędu Patentowego na wynalazek "COOLCRYO".
31/05/23 16:02 MEDINICE S.A.: Otrzymanie ochrony patentowej od Amerykańskiego Urzędu Patentowego USPTO na wynalazek "MINIMAX"