Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.22, godz. 19:30
kontakt
BRAND24

Komunikaty

12/09/23 12:31 BRAND24 S.A.: Wstępne wyniki Grupy Kapitałowej Brand 24 za I półrocze 2023 roku
24/08/23 17:00 BRAND24 S.A.: Zmiana adresu siedziby Brand 24 S.A.
14/07/23 16:51 BRAND24 S.A.: Wybrane dane operacyjne Grupy Kapitałowej Brand 24 za II kwartał 2023 r.
05/07/23 13:12 BRAND24 S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2023 roku
30/06/23 15:04 BRAND24 S.A.: Informacja nt. treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Brand 24 S.A. w dniu 30 czerwca 2023 r.
02/06/23 17:06 BRAND24 S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 S.A.
22/05/23 17:24 BRAND24 S.A.: BRAND24 S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
19/05/23 13:56 BRAND24 S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2023 roku
20/04/23 14:18  brak uprawnień Brand24 skupia się na implementacji AI do swoich usług, nowa usługa za ok. 2 tyg.
14/04/23 09:03 BRAND24 S.A.: Wybrane dane operacyjne Grupy Kapitałowej Brand 24 za I kwartał 2023 r.
30/03/23 19:39  brak uprawnień DM BOŚ wycenia akcje Brand24 na 37,2 zł
29/03/23 15:08  brak uprawnień Brand24 chce, aby nowe produkty w ciągu 3 lat od startu generowały 7-cyfrowe wyniki
28/03/23 22:10 BRAND24 S.A.: BRAND24 S.A.
22:08 BRAND24 S.A.: BRAND24 S.A.
16/03/23 10:08  brak uprawnień Brand24 rozpoczął przegląd opcji strategicznych