Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.30, godz. 11:44
kontakt
MARVIPOL

Komunikaty

29/09/23 15:19  brak uprawnień Sąd ogłosił upadłość British Automotive Holding
18/09/23 10:06  brak uprawnień GPW: w sprawie zmiany Uchwały Nr 971/2023 Zarządu Giełdy z dnia 15 września 2023 r.
15/09/23 17:10  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A. notowanych na Głównym Rynku GPW
13:19 MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. 15 września 2023 r.
13:15 MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Marvipol Development S.A. 15 września 2023 r.
11:44 MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.: Zawarcie umowy sprzedaży niezabudowanej nieruchomości w Sopocie
14/09/23 06:41  brak uprawnień British Automotive Holding złożył wniosek o ogłoszenie upadłości
12/09/23 22:39 MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.: Zawarcie umów kredytowych w ramach projektu deweloperskiego w Warszawie
07/09/23 08:13  brak uprawnień Ipopema rekomenduje "kupuj" Marvipol Development
01/09/23 16:19 MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.: Nowy wspólnik w Spółce Celowej realizującej Projekt magazynowy w Łodzi
30/08/23 17:14  brak uprawnień GPW: Komunikat: MARVIPOL DEVELOPMENT
16:23 MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.: Podpisanie aneksu do umowy o generalne wykonawstwo inwestycji deweloperskiej
29/08/23 16:38  brak uprawnień British Automotive Holding ogłosił zakończenie działalności
25/08/23 05:37 MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.: MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
22/08/23 11:25 MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.: Drugie zawiadomienie akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia Spółki ze spółką zależną Marvipol TM sp. z o.o.