Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.03, godz. 15:21
kontakt
MTENERGIA

Komunikaty

17/11/21 18:45  brak uprawnień MINUTOR ENERGIA SA (25/2021) Rezygnacje Członków Rady Nadzorczej
15/11/21 20:52  brak uprawnień MINUTOR ENERGIA SA (24/2021) Raport okresowy za III kwartał 2021 r.
13/10/21 15:38 MINUTOR ENERGIA S.A.: Zawarcie umowy o współpracy
11/10/21 16:28 MINUTOR ENERGIA S.A.: Wybór oferty Spółki na realizację instalacji fotowoltaicznej o mocy blisko 50 kW
08/10/21 08:46 MINUTOR ENERGIA S.A.: Zawarcie umowy o współpracy
06/10/21 17:10 MINUTOR ENERGIA S.A.: Przyjęcie przez Zarząd strategii rozwoju Spółki
30/09/21 19:34  brak uprawnień MINUTOR ENERGIA SA (23/2021) Zmiany w składzie Zarządu Spółki
29/09/21 13:08 MINUTOR ENERGIA S.A.: Podpisanie umowy o współpracy z Fuyas Enterprise
28/09/21 11:28  brak uprawnień MINUTOR ENERGIA SA (22/2021) Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii C
27/09/21 19:23  brak uprawnień GPW: Komunikat - MINUTOR ENERGIA
24/09/21 13:20  brak uprawnień MINUTOR ENERGIA SA (21/2021) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
20/09/21 16:31 MINUTOR ENERGIA S.A.: Zmiana udziału w głosach
17/09/21 16:05  brak uprawnień MINUTOR ENERGIA SA (20/2021) Zmiana adresu strony internetowej i adresu poczty elektronicznej
15/09/21 09:58 Hub4Fintech S.A.: Zmiana udziału w głosach
14/09/21 14:03 Hub4Fintech S.A.: Zmiana udziału w głosach