Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.27, godz. 14:24
kontakt
GOVENA

Komunikaty

03/06/22 20:53 GOVENA LIGHTING S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
19:16 GOVENA LIGHTING S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał
19:00 brak uprawnień GOVENA LIGHTING SA (9/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał
02/06/22 16:32 brak uprawnień GOVENA LIGHTING SA (8/2022) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 2 czerwca 2022r.
31/05/22 23:07 brak uprawnień GOVENA LIGHTING SA (7/2022) Raport roczny za rok 2021r.
25/05/22 22:15 brak uprawnień GOVENA LIGHTING SA (6/2022) Zmiana terminu przekazania raportu rocznego
16/05/22 11:02 brak uprawnień GOVENA LIGHTING SA (5/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022
06/05/22 20:35 GOVENA LIGHTING S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 2.06.2022r. wraz z projektami uchwał
20:14 brak uprawnień GOVENA LIGHTING SA (4/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 2.06.2022r. wraz z projektami uchwał
05/05/22 15:14 brak uprawnień GOVENA LIGHTING SA (3/2022) Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
14/02/22 15:52 brak uprawnień GOVENA LIGHTING SA (2/2022) Raport okresowy za IV kwartał 2021 roku
29/01/22 12:39 brak uprawnień GOVENA LIGHTING SA (1/2022) Harmonogram raportów okresowych w 2022 r.
27/12/21 16:28 brak uprawnień GOVENA LIGHTING SA (15/2021) Podpisanie umowy z biegłym rewidentem
22/12/21 12:52 GOVENA LIGHTING S.A.: Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowaniu projektu
10/11/21 16:38 brak uprawnień GOVENA LIGHTING SA (14/2021) Raport okresowy za III kwartał 2021 roku