Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.27, godz. 13:55
kontakt
THEDUST

Komunikaty

25/06/22 20:39  brak uprawnień Two Horizons i Game Island, spółki zależne The Dust, będą pracować nad wejściem na NewConnect
19:35 THE DUST S.A.: Porozumienia zawarte przez The Dust S.A. i jej spółki zależne w zakresie współfinansowania i podziału przychodów z gier, a także o planowanym wprowadzeniu do obrotu akcji Two Horizons S.A. i Game Island S.A.
14/06/22 08:59 THE DUST S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 czerwca 2022 r.
08:54 THE DUST S.A.: Informacja na temat współpracy Two Horizons z Focus Home Interactive w zakresie wydania gry Hotel Renovator
13/06/22 09:00  brak uprawnień THE DUST SA (6/2022) Powołanie członków Zarządu i Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
09/06/22 14:18 THE DUST S.A.: Zawarcie przez Game Island S.A. umowy wydawniczej z Toplitz Productions GmbH na wydanie gry Serum
07:15  brak uprawnień The Dust wprowadza program motywacyjny na lata 2023-25
08/06/22 22:36  brak uprawnień THE DUST SA (5/2022) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 8 czerwca 2022 r.
22:32 THE DUST S.A.: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwał, w tym uchwał dotyczących wprowadzenia programu motywacyjnego na lata 2023-2025 opartego o akcje Spółki
23/05/22 15:26 THE DUST S.A.: Istotne informacje na temat gry "I, the Inquisitor"
16/05/22 20:19  brak uprawnień THE DUST SA (4/2022) Raport kwartalny Spółki i jej Grupy Kapitałowej za I kwartał 2022 r.
13/05/22 20:34  brak uprawnień THE DUST SA (3/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z propozycją wprowadzenia programu motywacyjnego
20:31 THE DUST S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z propozycją wprowadzenia programu motywacyjnego
30/03/22 21:58 THE DUST S.A.: Zawarcie umów inwestycyjnych z TIG ASI Sp. z o.o. - pozyskanie środków do 4Knights S.A. i Game Island S.A.
21/02/22 23:42  brak uprawnień THE DUST SA (2/2022) Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2021 r.