Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.03, godz. 12:43
kontakt
NEXTBIKE

Komunikaty

01/12/21 10:05 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Zawarcie aneksu do umowy Standstill z Alior Bank S.A. oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego
23/11/21 12:20 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia z art. 69a ustawy o ofercie publicznej
17/11/21 20:18 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Powzięcie informacji o rozszerzeniu powództwa wobec Emitenta i spółki zależnej od Emitenta
15/11/21 21:09  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (15/2021) Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 r.
29/10/21 15:17 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Zawarcie aneksu do umowy Standstill z Alior Bank S.A. oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz uzupełnienie raportu ESPI nr 27/2021
21/10/21 12:41 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Zawarcie aneksu do umowy Standstill z Alior Bank S.A. oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego
20/10/21 15:31 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Powzięcie informacji o wydaniu postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia spisu wierzytelności w przyspieszonym postępowaniu układowym
31/08/21 18:51 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Powzięcie informacji o wydaniu postanowienia w przedmiocie określenia trybu przeprowadzenia głosowania nad układem
16:53 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Zawarcie aneksu do umowy Standstill z Alior Bank S.A. oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego
16/08/21 17:08  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (14/2021) Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2021 r.
09/08/21 17:31 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Zawarcie aneksu do porozumienia dodatkowego do umów licencyjnych zawartych z Nextbike GmbH
02/07/21 14:04 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jakie odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 r.
01/07/21 17:37  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (13/2021) Życiorysy zawodowe nowych Członków Rady Nadzorczej Emitenta
16:12  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (12/2021) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 roku
30/06/21 18:52 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Otrzymanie oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji zastrzeżonej w umowie z Miastem Stołecznym Warszawa