Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.26, godz. 03:12
kontakt
NEXTBIKE

Komunikaty

22/09/22 15:14 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Przekazanie do sądu restrukturyzacyjnego informacji o wynikach głosowania nad zawarciem układu
01/09/22 17:08 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Zawarcie umowy restrukturyzacyjnej z Alior Bank
29/08/22 21:23 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Zawarcie aneksu do umowy Standstill z Alior Bank S.A.
19/08/22 18:24 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Zawarcie aneksu do umowy Standstill z Alior Bank S.A.
16/08/22 12:36  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (25/2022) Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2022 r.
04/08/22 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o wygaśnięciu porozumienia
04/08/22 10:03 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Powzięcie informacji o oddaleniu wniosku o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych
29/07/22 13:04 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Zawarcie aneksu do umowy Standstill z Alior Bank S.A.
18/07/22 16:29 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Zawarcie umowy restrukturyzacyjnej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
06/07/22 16:20 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Powzięcie informacji o wydaniu postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia zaktualizowanego spisu wierzytelności w przyspieszonym postępowaniu układowym
15:32  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (24/2022) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
15:29  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (23/2022) Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 6 k.s.h.
05/07/22 11:52 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2022 rokuWykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2022 roku
01/07/22 18:10  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (22/2022) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2022 roku
30/06/22 16:54 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Zawarcie aneksu do porozumienia dodatkowego do umów licencyjnych zawartych z Nextbike GmbH