Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.26, godz. 12:29
kontakt
NEXTBIKE

Komunikaty

11/08/23 08:39 brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (17/2023) Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2023 r.
07/08/23 15:18 brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (16/2023) Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu okresowego za II kwartał 2023 r.
02/08/23 14:23 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na wznowionym po przerwie w obradach Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 27 lipca 2023 r.
27/07/23 15:41 brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (15/2023) Treść uchwał podjętych przez wznowione po przerwie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji, które odbyło się w dniu 27 lipca 2023r.
15:34 brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (14/2023) Powołanie członka Rady Nadzorczej Emitenta
21/07/23 13:57 brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (13/2023) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta
06/07/23 13:07 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2023 roku, przed ogłoszeniem przerwy w obradach
04/07/23 16:55 brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (12/2023) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
16:47 brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (11/2023) Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Spółki
03/07/23 17:40 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Otrzymanie postanowienia o umorzeniu śledztwa w sprawie wyrządzenia Emitentowi znacznej szkody majątkowej
30/06/23 23:33 brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (10/2023) Powołanie członków Rady Nadzorczej Emitenta
23:22 brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (9/2023) Treść uchwał podjętych przez ZWZ Spółki Emitenta, które odbyło się dn. 30.06.2023 r. przed zarządzeniem przerwy w obradach
21:42 brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (8/2023) Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
09:32 brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (7/2023) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta
26/06/23 15:38 brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (6/2023) Rezygnacje członków Rady Nadzorczej Emitenta