Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.25, godz. 20:00
kontakt
NEXTBIKE

Komunikaty

22/06/22 17:42 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Powzięcie informacji o podpisaniu przez Nextbike GZM sp. z o.o. umowy z Miastem Stołecznym Warszawa na usługę "Warszawski Rower Publiczny"
13/06/22 12:32 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki
12:20  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (20/2022) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki
12:09  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (19/2022) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
10/06/22 15:54 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki
15:39  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (18/2022) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki
03/06/22 13:27 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji na dzień 30 czerwca 2022 roku
13:09  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (17/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji na dzień 30 czerwca 2022 roku
01/06/22 18:52 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o pośrednim nabyciu akcji Emitenta
27/05/22 13:32 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Powzięcie informacji o zmianie postanowienia w przedmiocie określenia trybu przeprowadzenia głosowania nad układem
24/05/22 17:34 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zawarciu porozumienia
19/05/22 13:14 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jakie odbyło się w dniu 13 maja 2022 r. po przerwie w obradach
16/05/22 17:03  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (16/2022) Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 r.
13/05/22 15:25  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (15/2022) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta wznowione po przerwie w obradach w dniu 13 maja 2022 roku
15:06  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (14/2022) Powołanie członków Rady Nadzorczej Emitenta