Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.08, godz. 16:24
kontakt
SCPFL

Komunikaty

07/12/21 16:02  brak uprawnień SCOPE FLUIDICS SA (19/2021) Powołanie w skład Rady Nadzorczej Spółki
15:53  brak uprawnień SCOPE FLUIDICS SA (18/2021) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 7 grudnia 2021 r.
12/11/21 17:26  brak uprawnień SCOPE FLUIDICS SA (17/2021) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2021 roku SCOPE FLUIDICS SPÓŁKA AKCYJNA (PLSCPFL00018)
11/11/21 09:26  brak uprawnień SCOPE FLUIDICS SA (16/2021) Złożenie wniosku do KNF o zatwierdzenie prospektu
09/11/21 15:20  brak uprawnień SCOPE FLUIDICS SA (15/2021) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A. na 7 grudnia 2021 r.
04/11/21 21:49 SCOPE FLUIDICS S.A.: Podpisanie z kolejnym globalnym podmiotem listu intencyjnego dotyczącego potencjalnej transakcji nabycia Curiosity Diagnostics sp. z o.o.
08:17 SCOPE FLUIDICS S.A.: Podpisanie z globalnym podmiotem listu intencyjnego dotyczącego potencjalnej transakcji nabycia Curiosity Diagnostics sp. z o.o.
29/10/21 15:31 SCOPE FLUIDICS S.A.: Otrzymanie pierwszej transzy finansowania od EBI
28/10/21 13:07 SCOPE FLUIDICS S.A.: Nadanie systemowi BacterOMIC znaku CE-IVD
25/10/21 16:31  brak uprawnień SCOPE FLUIDICS SA (14/2021) Emisja warrantów subskrypcyjnych serii EBI
14/10/21 09:26 SCOPE FLUIDICS S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
09:20 SCOPE FLUIDICS S.A.: Otrzymanie zawiadomień, o którym mowa w art. 19 ust. 1 MAR
08/10/21 17:26  brak uprawnień SCOPE FLUIDICS SA (13/2021) Uchwała Zarządu w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii EBI
07/10/21 15:55 SCOPE FLUIDICS S.A.: Zawarcie umowy warrantowej i dalsze działania dotyczące finansowania od EBI
12:54  brak uprawnień SCOPE FLUIDICS SA (12/2021) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej