Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.28, godz. 17:27
kontakt
SCPFL

Komunikaty

26/09/22 10:04  brak uprawnień SCOPE FLUIDICS SA (18/2022) Podpisanie umowy z firmą audytorską
15/09/22 08:37 SCOPE FLUIDICS S.A.: Otrzymanie wstrzymanej części Ceny Nabycia 100% udziałów Curiosity Diagnostics sp. z o.o.
13/09/22 17:08  brak uprawnień SCOPE FLUIDICS SA (17/2022) Uchwała Zarządu w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D
12/09/22 15:22 SCOPE FLUIDICS S.A.: Otrzymanie potwierdzenie zapłaty płatności względem Europejskiego Banku Inwestycyjnego
16/08/22 20:58  brak uprawnień SCOPE FLUIDICS SA (16/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2022 roku
08/08/22 06:40  brak uprawnień Scope Fluidics rozważa sposoby dystrybucji środków ze sprzedaży Curiosity Diagnostics do akcjonariuszy - prezes
05/08/22 15:04 SCOPE FLUIDICS S.A.: Wystąpienie do EBI o przedterminową spłatę finansowania
03/08/22 07:28  brak uprawnień Scope Fluidics sprzedał Curiosity Diagnostics na rzecz Bio-Rad Laboratories
00:43 SCOPE FLUIDICS S.A.: Zbycie 100% udziałów Curiosity Diagnostics sp. z o.o. na rzecz Bio-Rad Laboratories Inc.
21/07/22 12:36  brak uprawnień SCOPE FLUIDICS SA (15/2022) Rejestracja przez sąd zmian Statutu Spółki
14/07/22 15:45 SCOPE FLUIDICS S.A.: Otrzymanie drugiej transzy finansowania od EBI
07/07/22 11:04 SCOPE FLUIDICS S.A.: Spełnienie warunków wypłaty drugiej transzy finansowania z EBI
06/07/22 16:42  brak uprawnień SCOPE FLUIDICS SA (14/2022) Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki
01/07/22 11:14 SCOPE FLUIDICS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2022 r.
30/06/22 16:38  brak uprawnień SCOPE FLUIDICS SA (13/2022) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2022 r.