Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.25, godz. 00:49
kontakt
CAMBRIDGE

Komunikaty

24/06/22 16:56 CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 21 lipca 2022 roku
16:50  brak uprawnień ETNA SOFTWARE TECHNOLOGIES SA (26/2022) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 21 lipca 2022 roku
23/06/22 19:58 CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES S.A.: Zawiadomienia otrzymane w trybie art. 87 Ustawy o ofercie publicznej o zawarciu porozumienia akcjonariuszy
18:35  brak uprawnień GPW: Komunikat - ETNA SOFTWARE TECHNOLOGIES
22/06/22 17:58 CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES S.A.: Zakończenie przeglądu opcji strategicznych
17:38 CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES S.A.: Zawarcie umowy inwestycyjnej z głównymi akcjonariuszami Emitenta
07/06/22 16:40  brak uprawnień ETNA SOFTWARE TECHNOLOGIES SA (25/2022) Powołanie Prezesa Zarządu Emitenta
06/06/22 20:25  brak uprawnień ETNA SOFTWARE TECHNOLOGIES SA (24/2022) Informacja o rezygnacjach Członka Rady Nadzorczej delegowania do czasowego wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu oraz z funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitent
02/06/22 17:31 CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 29 czerwca 2022 roku
17:29  brak uprawnień ETNA SOFTWARE TECHNOLOGIES SA (23/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 29 czerwca 2022 roku
31/05/22 16:58  brak uprawnień ETNA SOFTWARE TECHNOLOGIES SA (22/2022) Raport roczny za 2021 rok
27/05/22 16:19  brak uprawnień ETNA SOFTWARE TECHNOLOGIES SA (21/2022) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2021 rok
25/05/22 19:56  brak uprawnień ETNA SOFTWARE TECHNOLOGIES SA (20/2022) Zmiana audytora uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za lata 2021 i 2022
23/05/22 17:14  brak uprawnień ETNA SOFTWARE TECHNOLOGIES SA (19/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
19/05/22 16:32  brak uprawnień CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES SA (18/2022) Rejestracja zmian Statutu Emitenta