Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.04, godz. 20:51
kontakt
BERGHOLDI

Komunikaty

14/11/22 16:59  brak uprawnień BERG HOLDING SA (20/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 roku
08/11/22 12:00 BERG HOLDING S.A.: Realizacja prognoz finansowych NETSU S.A. - spółki stowarzyszonej z Emitentem
07/11/22 14:36  brak uprawnień BERG HOLDING SA (19/2022) Korekta raportu za II kwartał 2022
14:33  brak uprawnień BERG HOLDING SA (18/2022) Korekta raportu za I kwartał 2022
25/10/22 12:48 BERG HOLDING S.A.: Wyniki finansowe za III kwartał 2022 roku spółki stowarzyszonej z Emitentem - NETSU S.A.
10/10/22 15:00 BERG HOLDING S.A.: Aktualizacja planowanej strategii działalności NETSU S.A. - spółki stowarzyszonej z Emitentem
22/08/22 14:31 BERG HOLDING S.A.: Wyniki finansowe za II kwartał 2022 roku spółki stowarzyszonej z Emitentem - NETSU S.A.
16/08/22 17:54  brak uprawnień BERG HOLDING SA (17/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 roku
09/08/22 17:13 BERG HOLDING S.A.: Wstępne wyniki finansowe za II kwartał 2022 roku spółki zależnej od Emitenta - Śląska Prohibicja S.A.
26/07/22 15:47 BERG HOLDING S.A.: Przedterminowa całościowa spłata i zamknięcie kredytu inwestycyjnego
21/07/22 14:26  brak uprawnień BERG HOLDING SA (16/2022) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
14:23  brak uprawnień BERG HOLDING SA (15/2022) Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję
18/07/22 17:29  brak uprawnień BERG HOLDING SA (14/2022) Korekta raportu rocznego za 2021 rok
17:18  brak uprawnień BERG HOLDING SA (13/2022) Korekta raportu za I kwartał 2022 roku
13/07/22 18:05 BERG HOLDING S.A.: Informacja w sprawie nabycia przez Spółkę zależną od Emitenta - Merlin Store sp. z o.o. praw do znaku towarowego merlin.pl