Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.08, godz. 10:27
kontakt
BERGHOLDI

Komunikaty

26/07/22 15:47 BERG HOLDING S.A.: Przedterminowa całościowa spłata i zamknięcie kredytu inwestycyjnego
21/07/22 14:26  brak uprawnień BERG HOLDING SA (16/2022) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
14:23  brak uprawnień BERG HOLDING SA (15/2022) Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję
18/07/22 17:29  brak uprawnień BERG HOLDING SA (14/2022) Korekta raportu rocznego za 2021 rok
17:18  brak uprawnień BERG HOLDING SA (13/2022) Korekta raportu za I kwartał 2022 roku
13/07/22 18:05 BERG HOLDING S.A.: Informacja w sprawie nabycia przez Spółkę zależną od Emitenta - Merlin Store sp. z o.o. praw do znaku towarowego merlin.pl
11:28 BERG HOLDING S.A.: Informacja w sprawie zawarcia przez spółkę stowarzyszoną z Emitentem - NETSU S.A. - umowy dystrybucyjnej na dostawę magazynów energii pod marką NETSU
04/07/22 12:43 BERG HOLDING S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2022 roku
30/06/22 16:10  brak uprawnień BERG HOLDING SA (12/2022) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Berg Holding S.A., które odbyło się w dniu 30 czerwca 2022 roku
09/06/22 16:12  brak uprawnień Berg Holding zaktualizował strategię, zakłada m.in. debiut na rynku głównym GPW
15:59 BERG HOLDING S.A.: Aktualizacja strategii rozwoju Emitenta
03/06/22 09:13  brak uprawnień BERG HOLDING SA (11/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r.
09:05 BERG HOLDING S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r.
31/05/22 19:22  brak uprawnień BERG HOLDING SA (10/2022) Raport roczny Spółki za rok 2021
18/05/22 12:59 BERG HOLDING S.A.: Wyniki finansowe za I kwartał 2022 roku spółki stowarzyszonej z Emitentem - NETSU S.A.