Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.03, godz. 11:41
kontakt
NEURONE

Komunikaty

10/11/21 20:31  brak uprawnień NEURONE STUDIO SA (12/2021) Raport okresowy za 3 kwartał 2021 roku
11/10/21 18:04 Neurone Studio S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
28/08/21 13:21  brak uprawnień NEURONE STUDIO SA (11/2021) Rezygnacja osoby nadzorującej
12/08/21 19:02  brak uprawnień NEURONE STUDIO SA (10/2021) Raport okresowy za 2 kwartał 2021 roku
01/07/21 18:37  brak uprawnień NEURONE STUDIO SA (9/2021) Informacja o odstąpieniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia punktu planowanego porządku obrad
12:16  brak uprawnień NEURONE STUDIO SA (8/2021) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
07:39  brak uprawnień NEURONE (7/2021) Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 30 czerwca 2021 r. oraz informacja o uchwałach objętych porządkiem obrad, a nie podjętymi przez ZWZA
30/06/21 22:12 Neurone Studio S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
25/06/21 20:25 Neurone Studio S.A.: Informacja o podpisaniu istotnej umowy
03/06/21 14:27 Neurone Studio S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał
14:04  brak uprawnień NEURONE STUDIO SA (6/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał
31/05/21 20:19  brak uprawnień NEURONE STUDIO SA (5/2021) Raport roczny za rok 2020
17:01 Neurone Studio S.A.: Podjęcie przez Zarząd Emitenta decyzji o dokonaniu odpisów aktualizacyjnych
24/05/21 20:46  brak uprawnień NEURONE STUDIO SA (4/2021) Zmiana terminu publikacji raportu za 2020 rok
13/05/21 21:04  brak uprawnień NEURONE STUDIO SA (3/2021) Raport okresowy za 1 kwartał 2021 roku