Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.19, godz. 15:30
kontakt
ARTIFEX

Komunikaty

19/06/24 12:45 ARTIFEX MUNDI S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
17/06/24 18:48 ARTIFEX MUNDI S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło sie w dniu 12 czerwca 2024 r.
13/06/24 19:35 ARTIFEX MUNDI S.A.: Powołanie osoby nadzorującej.
10:47 ARTIFEX MUNDI S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 17/2024 z dnia 13.06.2024 r. - Treść uchwał podjętych przez WZA dnia 12.06.2024
09:19 ARTIFEX MUNDI S.A.: Treść uchwał podjętych przez WZA dnia 12.06.2024
07/06/24 12:29  brak uprawnień Artifex Mundi miał w maju 8,3 mln zł przychodów
06/06/24 23:26 ARTIFEX MUNDI S.A.: Szacunkowe przychody ze sprzedaży Spółki oraz koszty akwizycji nowych graczy w maju 2024 r.
03/06/24 21:49 ARTIFEX MUNDI S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Artifex Mundi S.A.
23/05/24 16:53 ARTIFEX MUNDI S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
16/05/24 13:36  brak uprawnień Artifex Mundi zwiększa zatrudnienie, widzi szansę na rekordowy rok (wywiad)
15/05/24 22:29 ARTIFEX MUNDI S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
17:25 ARTIFEX MUNDI S.A.: Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto osiągniętego w 2023 r.
17:03 ARTIFEX MUNDI S.A.: ARTIFEX MUNDI S.A. formularz raportu kwartalnego
13/05/24 19:14 ARTIFEX MUNDI S.A.: Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto osiągniętego w 2023 r.
08/05/24 08:32  brak uprawnień DM BDM podwyższył cenę docelową Artifex Mundi do 26 zł, obniżył rekomendację do "trzymaj"