Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.28, godz. 17:51
kontakt
ARTIFEX

Komunikaty

23/09/22 16:30 ARTIFEX MUNDI S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
21/09/22 18:24 ARTIFEX MUNDI S.A.: ARTIFEX MUNDI S.A. formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
14/09/22 21:22 ARTIFEX MUNDI S.A.: Utworzenie rezerwy finansowej w spółce zależnej od Artifex Mundi S.A.
12/09/22 21:44 ARTIFEX MUNDI S.A.: Wnioski akcjonariuszy o zamianę akcji zwykłych imiennych na akcje zwykłe na okaziciela oraz uchwała Zarządu Spółki w przedmiocie zamiany akcji.
09/09/22 17:17 ARTIFEX MUNDI S.A.: Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki oraz koszty akwizycji nowych graczy w sierpniu 2022 r.
07/09/22 23:18 ARTIFEX MUNDI S.A.: Wniosek akcjonariusza o zamianę akcji zwykłych imiennych na akcje zwykłe na okaziciela oraz wprowadzenie akcji do obrotu
05/09/22 07:00  brak uprawnień Artifex Mundi skupia się na produkcji nowej gry RPG i rozwoju "Unsolved" (wywiad)
05/08/22 23:12 ARTIFEX MUNDI S.A.: Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki oraz koszty akwizycji nowych graczy w lipcu 2022 r.
22/07/22 15:30  brak uprawnień Trigon DM obniżył cenę docelową akcji Artifex Mundi do 14,7 zł
07/07/22 19:50 ARTIFEX MUNDI S.A.: Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki oraz koszty akwizycji nowych graczy w czerwcu 2022 r.
06/07/22 17:48 ARTIFEX MUNDI S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Artifex Mundi S.A.
17:15 ARTIFEX MUNDI S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Artifex Mundi S.A.
05/07/22 09:31 ARTIFEX MUNDI S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Artifex Mundi S.A.
27/06/22 21:16 ARTIFEX MUNDI S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
22/06/22 13:50 ARTIFEX MUNDI S.A.: Rejestracja przez Sąd zmian w statucie Emitenta i aktualny tekst jednolity statutu Emitenta.