Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.25, godz. 00:42
kontakt
ARTIFEX

Komunikaty

22/06/22 13:50 ARTIFEX MUNDI S.A.: Rejestracja przez Sąd zmian w statucie Emitenta i aktualny tekst jednolity statutu Emitenta.
14/06/22 08:33 ARTIFEX MUNDI S.A.: Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki oraz koszty akwizycji nowych graczy w maju 2022 r.
27/05/22 12:12 ARTIFEX MUNDI S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło sie w dniu 26 maja 2022 r.
12:09 ARTIFEX MUNDI S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 maja 2022 r.
18/05/22 19:04 ARTIFEX MUNDI S.A.: ARTIFEX MUNDI S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
11/05/22 19:12 ARTIFEX MUNDI S.A.: Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki oraz koszty akwizycji nowychgraczy w kwietniu 2022 r.
02/05/22 10:18 ARTIFEX MUNDI S.A.: Publikacja Regulaminu udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.Publikacja Regulaminu udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
29/04/22 15:49 ARTIFEX MUNDI S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
25/04/22 13:22  brak uprawnień Trigon DM obniżył cenę docelową akcji Artifex Mundi do 17,6 zł
13/04/22 08:08 ARTIFEX MUNDI S.A.: Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki oraz koszty akwizycji nowych graczy w marcu 2022 r.
01/04/22 12:51  brak uprawnień Noble Securities obniżył cenę docelową Artifex Mundi do 13,20 zł
31/03/22 17:34 ARTIFEX MUNDI S.A.: ARTIFEX MUNDI S.A.
17:20 ARTIFEX MUNDI S.A.: ARTIFEX MUNDI S.A.
14/03/22 18:08 ARTIFEX MUNDI S.A.: Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki oraz koszty akwizycji nowych graczy w lutym 2022 r.
01/03/22 08:27 ARTIFEX MUNDI S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze